kontejnery Jagellonská

Dobrý den, zajímalo by mne, proč zmizely kontejnery na tříděný odpad na rohu Jagellonské a Velehradské ulice. Děkuji za odpověď. A.

Vážená paní,
dovoluji si Vám předat odpověď z Odboru technické správy majetku a investic:

Městská část Praha 3 má v plánu postupnou náhradu méně vzhledných "nadzemních" kontejnerů na tříděný odpad za velkokapacitní kontejnery podzemní. Požadavek Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), který zajišťuje vývoz všech kontejnerů na separovaný sběr říká, že jako náhrada za jeden podzemní kontejner se musí odstranit nejméně jedno až dvě stání nadzemních kontejnerů tak, aby byla zachována docházková vzdálenost k nejbližšímu stanovišti v délce 250 m. Vzhledem k tomu, že v okolí Jagellonské ulice bylo postaveno několik podzemních kontejnerů, museli jsme, podle výše uvedeného pokynu MHMP, odstranit některé kontejnery nadzemní, ke kterým patřilo i stanoviště Jagellonská/Velehradská.

S pozdravem
Monika Otmarová (Odbor vnějších vztahů)