Kontejnery - změna provozní doby

Odpověď…

Dobrý den, bydlím v Jeseniově ulici č.113, takže mám nejbližší stanoviště kontejnerů Ambrožova/Malešická, ale bohužel nemám šanci tam něco odnést protože jsem denně v práci od 8 -18 a soboty 8-12. opravdu dobře jste upravili doby přistavení kontejnerů. Můžete mi sdělit proč tam aspoň jeden den není kontejner třeba do 20h ? Služby obyvatelům jsou čím dál tím lepší.

Vážená paní,
Magistrát hlavního města Prahy, který hradí přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany (VOK), vydal nové pokyny jak přistavovat VOK. Požadavek je , že se smí VOK přistavit pouze na 4 hodiny. Musíme vycházet z možností svozových firem, která tyto kontejnery přistavuje, proto je konečná hodina přistavení v  19.00 . Snažíme se rozdělit jednotlivé termíny přistavení tak, aby pokud možno každé místo mělo alespoň jeden termín přistavení v měsíci právě do 19.00.

Ještě jedna poznámka: od července 2012 byl otevřen sběrný dvůr v Malešické ulici č. 74, je to mezi "Penny" a benzinkou, otevřeno je pro občany Prahy i v sobotu do 15.00. Toto je, bohužel, jediná alternativní možnost, kterou Vám můžeme nabídnout.

S pozdravem
Odbor technické správy majetku a investic


kontejnery Zelenky Hajskeho/Roháčova

Odpověď…

Prosím o sdělení, zda uvažujete o opětovném přistavení kontejnerů na odpad (plast, papír, sklo) původně umístěných na rohu ulic Zelenky Hajského/Roháčova na jejich původní místo? Byly přestěhovány bezúčelně na Koněvovu ulici směrem na Vítkov, kde jsou jejich dostupnost i využití velice nízké, už s ohledem na nutnost použití přechodů pro chodce. Nejbližší současné kontejnery jsou u stanice autobusů 133,207. Počet kontejnerů je proto nedostačující a nelze, jak vidno, udržovat ani pořádek v jejich okolí.

Vážená paní,
kontejnery byly přemístěny z rohu ulic Zelenky Hajského a Roháčovy po opakovaných žádostech obyvatel domu na neustálý nepořádek, který byl v okolí nádob. Nepomáhal ani úklid, který byl prováděn v pracovní dny, během několika hodin byly kontejnery znovu obsypány různým odpadem.

Snažili jsme se, spolu s místně příslušným silničním správním úřadem a svozovou společností nalézt v blízkosti místo, které by vyhovělo všem požadavkům. Roh ulic Pražačka a Koněvova byl jediným místem, který alespoň částečně odpovídal požadavkům na dopravní přehlednost, možnost obsluhy a docházkovou vzdálenost.

S pozdravem
Eva Krejbichová (Odbor technické správy majetku a investic)


přeplněné kontejnery na tříděný odpad

Odpověď…

Dobrý den, chci upozornit, že kontejnery na tříděný odpad na rohu ulic Ambrožova a Biskupcova jsou neustále přeplněné. Odpad se válí všude okolo. Nešlo by přidat kontejnery?? Děkuji.

Vážená paní, děkujeme Vám za upozornění na situaci u stanoviště separovaného sběru Ambrožova/Biskupcova. Požádali jsme Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí o navýšení frekvence svozu papíru, plastů i nápojových kartonů. Pokud nám Magistrát vyhoví, měla by se situace vylepšit.

Zatím jsou jednotlivé komodity vyváženy takto:

Papír a plasty 5x týdně, nápojové kartony 1x za 2 týdny a sklo každý týden. Okolí stanoviště je pravidelně od pondělka do pátku každý den uklízeno.

S pozdravem
Eva Krejbichová (Odbor technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3)


kontejnery Jagellonská

Odpověď…

Dobrý den, zajímalo by mne, proč zmizely kontejnery na tříděný odpad na rohu Jagellonské a Velehradské ulice. Děkuji za odpověď. A.

Vážená paní,
dovoluji si Vám předat odpověď z Odboru technické správy majetku a investic:

Městská část Praha 3 má v plánu postupnou náhradu méně vzhledných "nadzemních" kontejnerů na tříděný odpad za velkokapacitní kontejnery podzemní. Požadavek Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), který zajišťuje vývoz všech kontejnerů na separovaný sběr říká, že jako náhrada za jeden podzemní kontejner se musí odstranit nejméně jedno až dvě stání nadzemních kontejnerů tak, aby byla zachována docházková vzdálenost k nejbližšímu stanovišti v délce 250 m. Vzhledem k tomu, že v okolí Jagellonské ulice bylo postaveno několik podzemních kontejnerů, museli jsme, podle výše uvedeného pokynu MHMP, odstranit některé kontejnery nadzemní, ke kterým patřilo i stanoviště Jagellonská/Velehradská.

S pozdravem
Monika Otmarová (Odbor vnějších vztahů)


podzemní kontejnery

Odpověď…

Dobrý den, bydlím v ulici Fibichova a všude v okolí se změnily kontejnery na tříděný odpad z nadzemních na podzemní. Jak jsem si přečetl, již se toto řešilo v "Často kladených otázkách", bohužel ale s nejasným nebo žádným závěrem v odpovědi. Proto se ještě znovu ptám: Proč již není součástí skupiny kontejnerů i kontejner na nápojové kartony? Proč nelze nyní vhodit do kontejneru tabulové sklo? Nadzemní kontejnery nebyly ideální (nepořádek okolo), ale aspoň se do nich dalo vhodit vše. Opět se vyhodili peníze za něco, co někdo nedomyslel? Děkuji za odpověď. A.

Vážený pane,
v blízkosti Fibichovy ulice je zachováno stanoviště tříděného odpadu s nadzemními nádobami na rohu ulic Slavíkova a Kubelíkova, které obsahuje i nádobu na nápojové kartony.

Požádali jsme Magistrát hlavního města Prahy, aby nám umožnil přistavení 240l nádob na nápojové kartony na vybraných stanovištích podzemních kontejnerů, naše žádost však byla zamítnuta.

Městská část Praha 3 plánuje od příštího roku stavbu podzemních kontejnerů, které by měly obsahovat i nádobu na nápojové kartony a to buď jako samostatnou součást podzemního kontejneru nebo jako dělenou nádobu.

Co se týče tabulového skla, obrátili jsme se žádostí na firmu, která dodává technologii podzemních kontejnerů, zda by bylo možné zajistit likvidaci tabulového skla i pomocí podzemních kontejnerů, jejich vyjádření nám zatím nedošlo.

S pozdravem
Odbor technické správy majetku a investic


kontejnery na tříděný odpad

Odpověď…

Dobrý den, léta třídíme a spokojeně vynášíme odpad do sběrných nádob a najednou ejhle - nádoby jsou pryč. Jsou nahrazeny řídce osazenými podzemními, které neobsahují nádobu na tetrapacky a obsahují ještě jednu poměrně podstatnou nedokonalost. Nelze do nich uložit objemnější odpad. Kupříkladu sklo z rozbitého okna, velký obal třeba z pračky a to nejpostatnější - naprosto zbytečně zabírají parkovací místa nedotaženým dopravním značením. Dal jsem si tu práci a obešel několik těchto sběrných míst a žádné se nevybárá před 8 ranní a po 18 večerní hodině, nicméně u každého je zákaz zastavení bránící ve využití parkovacích míst rezidentům. Berte prosím tuto zprávu jako podnět k úpravě místního dopravního značení, aby zákaz platil po dobu, po kterou je reálné nádoby vyprazdňovat a přes noc to déle sloužilo jako parkovací místa (tam kde to polohově lze) pro občany. Ještě jeden podnět bych měl - kvituji s povděkem, že se obec snaží a obnovuje zeleň i v zapadlejších částech, ale kupříkladu objemné čtvercové pravoúhlé rámy kolem stromů, instalované rovnoběžně s komunikací, na které je značeno šikmé stání považuji za trestuhodnou nedomyšlenost. Pominu - li zbytečnou velikost, tak v místě šikmého stání by bylo logické i natočit tyto zábrany a tím by se vytvořilo nejedno parkovací místo navíc. Děkuji za odpověď Robert V.

Vážený pane,
do kompetence našeho odboru, tj. Odboru dopravy ÚMČ Praha 3, patří část Vašeho mailu týkající se dopravního značení podél podzemních kontejnerů. V této věci sděluji, že Váš podnět na úpravu dopravního značení prověříme jednak s ohledem na časová období svozů a také z hlediska funkčnosti (resp. úsekové platnosti) navrhovaného nového dopravního značení. 

Pro případné umožnění parkování v místě podél podzemních kontejnerů by bylo nutné instalovat další dopravní značky - B 28 "Zákaz zastavení" + E 13 "Text" (na začátku stávajícího úseku se zákazem zastavení) a dopravní značky IP 12 + E 13  vyznačující začátek, resp. pokračování zóny placeného stání (na konci úseku se stávajícím zákazem zastavení). Je však nutné zdůraznit, že případná úprava dopravního značení s uvedenými svislými dopravními značkami umožní stání a parkování všem vozidlům (tzn. s platnou parkovací kartou, ale i bez ní) a dojde tak k podobné situaci jako u tzv. zásobovacích míst (označených DZ B 28 + E 13), kde je umožněno stání vozidel pro účely zásobování po určitou dobu - zpravidla max. 15 min. Tato místa pro umožnění zásobování např. obchodů jsou však v drtivé většině zneužívána řidiči vozidel bez parkovacích karet k dlouhodobému (někdy i celodennímu) a bezplatnému parkování.

K tzv. rabátkům umístěným kolem stromů uvádím, že v dané věci není Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 dotčeným orgánem a tudíž nemá možnost určovat, regulovat nebo dokonce nařizovat, jak a kde budou rabátka umístěna. Odbor dopravy ÚMČ Praha 3, příp. Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, pouze vydává rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání komunikace - v těchto případech např. pro výkopové práce nebo stavební techniku.

S pozdravem
Václav Sedlák (Odbor dopravy)


kontejnery na tříděný odpad

Odpověď…

Dobry den, chtela jsem se zeptat na kontejnery na trideny odpad - vsimla jsem si, ze v okoli Jiriho z Podebrad a dale k Zizkovu menite stare typy za ty podzemni, to je urcite efektivnejsi a kultivovavnejsi zpusob, ale zajimalo by mne, proc v tech novych (podzemnich) chybi kontejner na kartony? kam je mame odnaset, to je mame prestat tridit? dekuji za odpoved K.Rehakova

Vážená paní Řeháková,
děkujeme Vám za Váš zájem o třídění odpadů, včetně nápojových kartonů.
Naše městská část má v úmyslu v dalších letech zajistit výstavbu podzemních kontejnerů tak, aby obsahovaly i nádobu na nápojové kartony. V současné době postavené podzemní kontejnery jsou umístěny v tak hustě zasíťovaných lokalitách, že byl většinou problém jak vytvořit dostatečně velké zahloubení, do kterého by se vešly alespoň tři komodity.
Vzhledem k tomu, že v okolí všech podzemních kontejnerů je i dostatek nadzemních, předpokládáme, že občané, kteří mají zájem třídit, využijí ke třídění nápojových kartonů nebližší stanoviště nadzemních nádob na separovaný odpad. Nemáme Vaši adresu, takže Vám nemůžeme doporučit nejbližší stanoviště kontejnerů s nádobou na nápojové kartony.
S pozdravem
Monika Otmarová (Odbor vnějších vztahů)


úklid pod vítkovem

Odpověď…

Dobrý den, chtěla bych Vás jen upozornit a tímto i poprosit o úklid pod vrchem Vítkov. Jsou tu delší dobu nevynesené koše, odpadky kolem nich a za domem v Trocnovské ulici je to to samé. Spousta odpadků. Obávám se, že v letních dnech to tu bude velice zapáchat. Pokud tento pozemek patří části Karlín, tak se omlouvám. Děkuji za snahu Vlčková L.

Dobrý den, vzhledem k blíže nespecifikované  lokalitě Vám doporučuji obrátit se na Odbor životního prostředí, aby tuto situaci prošetřil, s určením konkrétnějších míst. Z Vašeho dotazu není zřejmé, kde se odpadky nachází, tudíž kdo je za jejich úklid zodpovědný. Některé pozemky vlastní České dráhy, a. s. a hraničí s parkem na Vítkově. Park na Vítkově je zařazen do 1. kategorie, jehož vlastníkem je Hlavní město Praha a správcem parku Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Podrobnější informace naleznete na tomto odkazu: http://envis.praha-mesto.cz/(e3epo5mkbhj0vvvqsn1axg55)/zdroj.aspx?typ=2&Id=61472&sh=-756829736.

S pozdravem
Ing. Petra Nigrinová (Odbor technické správy majetku a investic, Oddělení správy zeleně)


tříděný odpad - častější odvoz

Odpověď…

Dobrý den rád bych vás požádal o řešení následující situace, Kontejnery na tříděný odpad, v okolí Škroupova náměstí bývají často přeplněné, odpad je pak umistován na přilehlé chodníky. Bylo by vhodné zajistit častější odvoz. Děkuji za zvážení

Vážený pane,
jednotlivé komodity separovaného sběru jsou vyváženy ze stanoviště Ševčíkova/Škroupovo nám. takto :
Plasty a papír 4x týdně, sklo 2x měsíčně a nápojové kartony 1x týdně. Celé stanoviště a jeho okolí se pravidelně od pondělka do pátku každý den uklízí.
Na Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) máme již od listopadu loňského roku požadavek o navýšení frekvence svozu některých komodit na vybraných stanovištích. Jakmile nám MHMP tento požadavek splní, okamžitě budeme žádat o další navýšení, včetně Vámi zmiňovaného stanoviště.
Ještě bych chtěla podotknout, že je zde ještě jeden velký problém. Většina "hnízd" separovaného sběru je zneužívána různými provozovnami, a tak těžko plní svou funkci - být k dispozici pouze občanům. Pokud byste zjistil, že nějaká provozovna v okolí používá toto stanoviště jako odkladiště svých odpadů, ať již tříděných nebo jiných, kontaktujte prosím odbor životného prostředí našeho úřadu, který by mohl neukázněné "podnikatele" sankcionovat.

S pozdravem
Eva Krejbichová (Odbor technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3)


Podzemní kontejnery

Odpověď…

Dobrý den, v ulici Pod lipami na Jarově nám byly před časem instalovány moderní podzemní kontejnery na tříděný odpad. Zajímalo by mě, jestli si někdo z MČ Praha 3 zkusil do těchto nádob odpad vhodit. 1. Otvor je tak malý, že např. větší papírový karton se do něj nevejde. 2. víko nelze nechat při vhazování otevřené a tím se značně komplikuje vhození odpadu. Musíte neustále jednou rukou přidržovat víko aby se nezavřelo a ještě bych potřebovala další 2 ruce abych mohla odpad z tašky vyndat a vhodit. Zároveň musíte být v podřepu, protože jsou otovory nízko. 3. S kovovým víkem se velmi obtížně manipuluje, je těžké a dnes mi při vhazování plastů přirazilo prsty tak, že jsem myslela, že je mám zlámané. Nechci ani domyslet co by se stalo, kdyby mezi víko těchto povedených kontejnérů strčilo ruku malé dítě, což není tak zcela nemožné, protože jsou přesně v jejich úrovni. Nemyslím si, že vše nové a moderní musí být také nutně lepší, co se těchto kontejnérů týče je tomu právě naopak. Jistě to byla nákladná ivestice a proto bych ráda věděla jestli vůbec někdo ověřoval jejich funkčnost v praxi. Určitě po dnešní hrozné zkušenosti končím s tříděním odpadu, které jsem až do dnešní doby poctivě dělala a jistě nebudu sama. S pozdravem Helena A.

Dobrý den, k odpovědi na váš dopis jsme si vyžádali stanovisko výrobce a k vašim připomínkám vám sdělujeme.

  • Vhazovací otvor je velikostí uzpůsoben, k vhazování běžného papírového odpadu a větší kartony je třeba zlámat nebo rozřezat. Velikost je uzpůsobena tak, aby splňovala hledisko bezpečnosti.

  • Vhazovací klapka je při normálním a běžném používání naprosto bezpečná, zavírá se pouhou gravitací vlastního vnitřního lemu a je lehká, nemá žádné tlačné pero, které by mohlo vést k nějakému zranění. Otvory jsou umístěny ve výšce, tak, aby bylo možné provádět vhoz i dětmi a osobami tělesně postiženými.

  • Víko není kovové – jedná se o vhazovací klapku – viz 2.


Celé zařízení je v souladu  normami ČSN EN 13071-1 a 2 na dodávky podzemních kontejnerů, které stanovují technické i bezpečnostní požadavky.

Vlastní provedení detailů nadzemních částí zařízení odpovídá ve všech parametrech ustanovením těchto norem a podle informací z výroby nebylo za 15 let provozu několika stovek zařízení v celé Evropě hlášeno jakékoliv poranění.

Po instalaci podzemních kontejnerů na území Prahy 3 jsme zaznamenali daleko větší pořádek v okolí těchto kontejnerů než je možné udržet u běžných nadzemních „hnízd“ pro tříděný odpad. Za dobu provozu jsme nezaznamenali žádný jiný negativní podnět.

S pozdravem
Dana Marholdová (OTSMI MČ P3)


sběrna papíru

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych se pozeptala, zda-li na Praze 3 existuje sběrna-výkupna starého papíru? V případě, že ano prosím o poskytnutí informací. Děkuji.

Dobrý den, výkupna papíru je naproti křižovatce Malešická/Ambrožova a dále můžete odevzdat papír ve Sběrných dvorech hlavního města Prahy.

Nejbližší je Pod Šancemi 444/1, Praha 9. Zde je odkaz na seznam sběrných dvorů  http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-obcanum/sberne-dvory/

S pozdravem
Ing. Petra Nigrinová (Oddělení správy zeleně)


popelnice na tříděný odpad-přidat

Odpověď…

Dobrý den, Prosím o přidáni popelnice na tříděný odpad nebo častější vyvážení v ulici seifertova (7), ihned po vyvezení jsou popelnice plné a je bordel všude okolo. Myslím že je škoda vyhazovat hromadu kartonu a plastu do klasického kontejneru když se většina lidí naučila třídit. Případně mi prosím pošlete kontakt na koho se mohu obrátit. Děkuji zaměstnanci Mojekolo.cz

Dobrý den, v současné době vyřizujeme žádost na Magistrát hl. m. Prahy o navýšení četností svozu tříděného odpadu. Na stanovišti tříděného odpadu Seifertova 7 se sváží papír a plast 3x týdně, sklo 1x měsíčně a tetrapak 1x týdně. Do žádosti o navýšení bude zařazeno i toto stanoviště. Svoz plastu a papíru by probíhal 4x týdně a v případě tetrapaku požádáme o výměnu nádoby za větší (cca 1100 l).
V případě dalších dotazů můžete kontaktovat moji osobu.
Přejí příjemný den
Ing. Petra Nigrinová, (Oddělení správy zeleně)


Tříděný odpad - kov a bioodpad

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde na Zizkove, idealne okoli ulice Rehorova, je mozne tridit odpad = kov a bioodpad. Předem moc děkuji

Dobrý den,

sběr tříděného odpadu, prozatím papír, plasty, sklo a nápojové kartony, je realizován tzv. donáškovým systémem. Sběrné nádoby jsou přímo umístěny v ulicích Prahy.

Třídění kovu a biodpadu je řešeno jako „Tříděný sběr odpadů prostřednictvím sběrných dvorů“. Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odkládat zdarma pod dozorem obsluhy vybrané druhy odpadů – objemný odpad, bioodpad, dřevo, stavební odpad, kovový odpad, plasty, papír, sklo, nápojové kartony, nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení v rámci zpětného odběru výrobků.

Nejbližší sběrný dvůr je Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany. Tel: 284 098 581 a provozovatelem jsou Pražské služby, a.s.

Další možností, jak třídit kovový odpad, je prodat jej ve sběrných surovinách.

Bioodpad můžete odvézt buď do sběrného dvora nebo na kompostánu v Malešicích. Kontaktní adresa kompostárny: Dřevčická 803/25, Praha 10 – Malešice. Otvírací doba v letním čase je od 7-18 Po-Pá, v So 7-15. pro občany, kteří mají trvalé bydliště v Praze, je dovoz bioodpadu zdarma.

V jarním a podzimním období nechává Magistrát hlavního města Prahy přistavovat velkoobjemné kontejnery na bioodpad.

Pokud jsou pro Vás tato řešení nevhodná, můžete si pořídit kompostejner. Jedná se o popelnici s obsahem 120 nebo 240 l. Svoz provádí Pražské služby, a.s. 1x za 14 dní v době vegetačního období, tj. od 1.4 do 30.11. kalendářního roku. Více se dozvíte na www.psas.cz/bio nebo na callcentru 284 091 888.

S pozdravem

Ing. Petra Nigrinová, (Oddělení správy zeleně)


Tříděný odpad - bioodpad

Odpověď…

Dobry den, rada bych se za SV Kourimska 5a zeptala, zda je mozne pozadat Prahu 3 o popelnici na bio odpad. Pokud je to mozne, prosim o sdeleni jak postupovat. Dekuji S pozdravem

Doporučujeme se obrátit na Pražské služby, a.s., tato firma nabízí službu sběru rostlinného bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně a eventuelně i z domácnosti. Nádoby na sběr biodpadu mají obsah 120 nebo 240 litrů, jedná se o tzv. kompostejnery. Svoz probíhá specielní technikou od 1.4. do 30.11. každého roku.

Registraci lze učinit u call centra společnosti Pražské služby na telefonním čísle 284 091 888 v pondělí – pátek od 8.00 do 18.00 hodin.

Odbor technické správy majetku a investic


Tříděný odpad - kontejner na oblečení

Odpověď…

Dobrý den, je někde na územi P3 kontejner na obnošené oblečení? Dříve sem staré oblečení a boty vozil do kontejneru na Pankrác,ale už i ten zmizel a netuším kde podobné zařízení najít,nejlépe co nejblíž.Je škoda zcela funkční obleční hodit do popelnice,když ještě může někomu dobře posloužit... Díky za odpověď

Dobrý den, v případě, že máte doma obnošené šatstvo, které nechcete vyhodit – můžete využít střediska Diakonie Broumov:

Sběrné a výdejní místo na Žižkově

Prokopova 4/216, Praha 3
telefon / telefax: +420-222 781 800
e-mail: zizkov.kontakt@volny.cz


vchod ve dvoře napravo vedle kostela

středisko je otevřeno v úterý, středu a čtvrtek
vždy od 13.00 do 17.30 hodin

 

Kontakt: pí Vínerová, tel.: 603 411 229, www.volny.cz/zizkov.kontakt

S pozdravem Monika Otmarová, (odd. vnějších vztahů a komunikace)


Hluk při vývozu odpadu

Odpověď…

Dobrý den, bydlim v ulici Cajkovskeho a chtela bych se zeptat, zda se da nejak ovlivnit pocinani firmy, ktera odvazi odpad. 2x tydne cca ve 2:30 rano jejich pracovnik vytahuje z domu poplenice. Pri jeho pocinani vzdy vzbudi celou ulici. Da se s tim neco delat? existuje nejaka vyhlaska upravujici hluk v nocnich hodinach? dekuji za odpoved

Vážená paní,

Váš podnět jsme probrali se svozovou firmou AVE CZ, která provádí odvoz komunálního odpadu z Prahy 3. Provozní technik přislíbil, že se situace s takto časným výnosem popelnic nebude opakovat.

V případě, že by byly popelnice vynášeny opět časně, obraťte se na provozního technika AVE CZ, pana Ajchlera – telefon : 602 362 006.

S pozdravem

Eva Krejbichová, (Odbor technické správy majetku a investic)


Sběrný dvůr

Odpověď…

Dobrý den, jsem obyvatel Prahy 3, kde v nejbližším okolí mohu odložit např. starou ledničku, televizor, staré koberce apod.?

Přímo na Praze 3 není zřízen sběrný dvůr, posílám Vám tedy kontakt na ten nejbližší:

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

tel: 284 098 581

provozovatel: Pražské služby a.s.


Poplatky za odvoz komunálního odpadu

Odpověď…

Kam mám směřovat dotazy odledně poplatků za odvoz komunálního odpadu?

Správcem poplatků za odvoz komunálního odpadu pro všechny subjekty hlavního města je Magistrát hl.m.Prahy. Městské části tento poplatek nevybírají ani nespravují.