Závady na komunikacích

Odpověď…

  • Kam je možno se obrátit s připomínkami k technickému stavu komunikací?

    • Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Obraťte se přímo na vlastníka komunikace.

  • Co mám dělat v případě, že se mi stal úraz v důsledku špatně schůdného chodníku?


Dopravní značení

Odpověď…


Zvláštní užívání komunikace (zábory komunikací)

Odpověď…

  • Jaké doklady jsou potřebné k povolení záboru?

    • Seznam potřebných dokladů naleznete na zádní straně formuláře - ODKAZ na formulář - Žádost o zvláštní užívání komunikace

  • Kde se dozvím zda je konkrétní zábor povolen?


Ostatní

Odpověď…