Parkování, zóna placeného stání

 • Jaké jsou potřebné doklady pro výdej parkovacích karet?
 • Kdy a kde si můžu parkovací karty koupit?
  • odbor dopravy, Oddělení dopravy v klidu, Perunova 5
 • V kterých ulicích mohou parkovat rezidenti a v kterých návštěvníci?
 • Je možné v zóně placeného stání vyhradit konkrétní parkovací místo?
  • Pouze pro osoby zdravotně  postižené a několik určených orgánů veřejné správy. Pro ostatní tato možnost není.
 • Je možné parkovaní návštěvníků i v modré zóně?
 • Bude zóna placeného stání i na Jarově? Od kdy a jak bude vypadat?
  • Rozšíření zóny placeného stání na celé území Prahy 3 bylo již schváleno. V současné době je hl.m. Praha   připravováno výběrové řízení na správce této zóny. Přesný termín ještě nelze určit. Reálně lze uvažovat o polovině roku 2013. Rozdělení do jednotlivých oblastí naleznete zde.
 • Jak postupovat v případě doručení výzvy k uhrazení pokuty?
  • Důkladně si výzvu přečíst, jelikož je v ní popsaný skutkový děj (přestupek) s uvedením přesného místa, data a času spáchání, dále identifikační znaky vozidla (tzn. Registrační značky vozidla), osoba odpovědná za provoz vozidla (tzn. Provozovatel), které je tato výzva adresována, jelikož tato osoba má dle zákona objektivní odpovědnost za provozování vozidla. Podrobnější informace naleznete zde.

Závady na komunikacích

 • Kam je možno se obrátit s připomínkami k technickému stavu komunikací?
  • Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Buď zde nebo na tel. 222 780 099.
 • Co mám dělat v případě, že se mi stal úraz v důsledku špatně schůdného chodníku?

Dopravní značení

 • Kam nahlásit poškozenou, vyvrácenou značku?
  • Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Buď zde nebo na tel. 257 015 838.
 • Kde můžu požádat o umístění dopravní značky a kde se dozvím zda je nějaká dopravní značka povolena?

Zvláštní užívání komunikace (zábory komunikací)

 • Jaké doklady jsou potřebné k povolení záboru?
  • Seznam potřebných dokladů naleznete na zádní straně formuláře  - ODKAZ na formulář - Žádost o zvláštní užívání komunikace
 • Kde se dozvím zda je konkrétní zábor povolen?

Ostatní