Závady na komunikacích

23.10.2019

 • Kam je možno se obrátit s připomínkami k technickému stavu komunikací?

  • Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Obraťte se přímo na vlastníka komunikace.

 • Co mám dělat v případě, že se mi stal úraz v důsledku špatně schůdného chodníku?


Odpověď…

 • Kam je možno se obrátit s připomínkami k technickému stavu komunikací?

  • Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Obraťte se přímo na vlastníka komunikace.

 • Co mám dělat v případě, že se mi stal úraz v důsledku špatně schůdného chodníku?


Dopravní značení

23.10.2019


Odpověď…


Zvláštní užívání komunikace (zábory komunikací)

23.10.2019

 • Jaké doklady jsou potřebné k povolení záboru?

  • Seznam potřebných dokladů naleznete na zádní straně formuláře - ODKAZ na formulář - Žádost o zvláštní užívání komunikace

 • Kde se dozvím zda je konkrétní zábor povolen?


Odpověď…

 • Jaké doklady jsou potřebné k povolení záboru?

  • Seznam potřebných dokladů naleznete na zádní straně formuláře - ODKAZ na formulář - Žádost o zvláštní užívání komunikace

 • Kde se dozvím zda je konkrétní zábor povolen?


Ostatní

23.10.2019


Odpověď…