jméno kontakt pozice
Mgr. Adamíčková Kristýna tel.: 222-116-221 e-mail: kristynaa@praha3.cz referent odboru organizačního
JUDr. Andělová Zdeňka tel.: 222-116-572 e-mail: zdenaa@praha3.cz právník specialista
Antsiouová Věra tel.: 222-116-314 e-mail: antsiouova.vera@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Babinská Lucie tel.: 222-116-302 e-mail: lucieb@praha3.cz referent odboru kontroly
Balcárek Petr tel.: 222-116-204 e-mail: petrba@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Bc. Bartošová Eliška tel.: 222-116-288 e-mail: bartosova.eliska@praha3.cz referent oddělení privatizačního
RNDr. Benešová Magdaléna tel.: 222-116-574 e-mail: magdalenab@praha3.cz vedoucí odboru bytů
Mgr. Beran Vladimír tel.: 222-116-488 e-mail: vladimirb@praha3.cz vedoucí odboru sociálních věcí
Bernardová Kateřina tel.: 222-116-762 e-mail: bernardova.katerina@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Blažejová Helena tel.: 222-116-462 e-mail: blazejova.helena@praha3.cz referent odboru sociáních věcí
Mgr. Brokešová Pavla tel.: 222-116-440 e-mail: brokesova.pavla@praha3.cz sociální pracovník NRP
Brunerová Miloslava tel.: 222-116-531 e-mail: miloslavab@praha3.cz vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Brychtová Martina tel.: 222-116-762 e-mail: brychtova.martina@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. Brzobohatá Martina tel.: 222-116-146 e-mail: martinab@praha3.cz referent odboru územního rozvoje
Břicháčová Naděžda tel.: 222-116-298 e-mail: nadezdab@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Břichnáčová Dana tel.: 222-116-327 e-mail: danab@praha3.cz účetní
Bursíková Hana tel.: 222-116-227 e-mail: hanab@praha3.cz referent oddělení organizačního
Ing. Bušková Jana tel.: 222-116-305 e-mail: janabu@praha3.cz referent odboru kontroly
Ing. Caldrová Jana tel.: 222-116-390 e-mail: janac@praha3.cz vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Bc. Celundová Monika DiS. tel.: 222-116-532 e-mail: monikac@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Cirek Bohumil tel.: 222-116-247 e-mail: bohumilc@praha3.cz koordinátor veřejných zakázek
Císařová Iveta tel.: 222-116-511 e-mail: ivetac@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Čápová Alena tel.: 222-116-239 e-mail: alenac@praha3.cz telefonista
Bc. Čeněk Petr tel.: 222-116-401 e-mail: cenek.petr@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Čermáková Jana tel.: 222-116-397 e-mail: janace@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Černá Ladislava DiS. tel.: 222-116-433 e-mail: ladislavac@praha3.cz sociální pracovník
JUDr. Černoušková Pavla tel.: 222-116-714 e-mail: pavlac@praha3.cz vedoucí oddělení organizačního
Černý Vlastimil tel.: 222-116-454 e-mail: vlastimilc@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Červenková Ilona tel.: 222-116-289 e-mail: ilonac@praha3.cz referent oddělení privatizačního
Čistotová Hana tel.: 222-116-205 e-mail: hanac@praha3.cz vedoucí oddělení ověřování a Czech Point
Mgr. Čižinský Ondřej tel.: 222-116-338 e-mail: ondrejc@praha3.cz referent oddělení správy úřadu, řidič
Danihelková Elena tel.: 222-116-323 e-mail: elenad@praha3.cz účetní
Dobiáš Petr tel.: 222-116-790 e-mail: dobias.petr@praha3.cz referent oddělení technického
Mgr. Dolejšová Andrea tel.: 222-116-237 e-mail: andread@praha3.cz personalista
Dostálková Jolana DiS. tel.: 222-116-423 e-mail: dostalkova.jolana@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Dreveňáková Milena tel.: 222-116-320 e-mail: milenad@praha3.cz vedoucí oddělení účetnictví
Ing. Dušek Martin tel.: 222-116-541 e-mail: martind@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Dvořáková Stanislava tel.: 222-116-422 e-mail: stanislavad@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Dziková Věra tel.: 222-116-798 e-mail: dzikova.vera@praha3.cz řidič
Eichler Tomáš tel.: 222-116-311 e-mail: tomase@praha3.cz referent oddělení technického
Ekrtová Andrea DiS. tel.: 222-116-347 e-mail: andreae@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Fajfrová Jana tel.: 222-116-552 e-mail: janafa@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. arch. Fikar Zdeněk tel.: 222-116-147 e-mail: zdenekf@praha3.cz vedoucí odboru územního rozvoje
Findeisová Iveta tel.: 222-116-290 e-mail: ivetaf@praha3.cz vedoucí oddělení evidence majetku
Frázová Anna tel.: 222-518-116 e-mail: annaf@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Freyová Miroslava tel.: 222-116-322 e-mail: miroslavaf@praha3.cz účetní
JUDr. Fršlínek Jan tel.: 222-116-254 e-mail: frslinek.jan@praha3.cz referent oddělení správního
Fučikovská Klára tel.: 222-116-150 e-mail: klaraf@praha3.cz referent odboru územního rozvoje
Gallová Gabriela tel.: 222-116-210 e-mail: gallova.gabriela@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Gerberová Jana tel.: 222-116-206 e-mail: gerberova.jana@praha3.cz referent oddělení ověřování a Czech Point
Mgr. Glembová Iveta tel.: 222-116-483 e-mail: ivetag@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Gotmanovová Alena tel.: 222-116-335 e-mail: alenag@praha3.cz vedoucí oddělení dotací a neziskového sektoru
Mgr. Grofová Renata tel.: 222-116-526 e-mail: renatag@praha3.cz kurátor mládeže
Hájek Jan tel.: 222-116-249 e-mail: hajek.jan@praha3.cz údržbář
Ing. Hájek Pavel tel.: 222-116-160 e-mail: hajek.pavel@praha3.cz vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti
PhDr. Hájková Eva tel.: 222-116-251 e-mail: evaha@praha3.cz vedoucí odboru kultury
Hájková Klára tel.: 222-116-762 e-mail: hajkova.klara@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. Hausner Milan tel.: 222-116-712 e-mail: hausner.milan@praha3.cz pověřenec pro příspěvkové organizace
Hegrová Alena tel.: 777-365-083
tel.: 222-116-265 e-mail: hegrova.alena@praha3.cz
odborná asistentka
Ing. Herčíková Iva tel.: 222-116-300 e-mail: hercikova.iva@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Ing. arch. Herrndorff Helena tel.: 222-116-566 e-mail: herrndorff.helena@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. Heřmánková Barbora tel.: 222-116-240 e-mail: barborah@praha3.cz vedoucí oddělení životního prostředí
Hilmar Tomáš tel.: 222-116-371 e-mail: tomash@praha3.cz vedoucí odboru informatiky
Hlavatý Miroslav tel.: 222-116-383 e-mail: miroslavh@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Bc. Hloušková Karolina tel.: 222-116-404 e-mail: karolinah@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Hoferek Matěj tel.: 222-116-349 e-mail: matejh@praha3.cz referent odboru kultury
Hofmanová Marta tel.: 222-116-414 e-mail: martah@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Mgr. Holečková Daniela tel.: 222-116-508 e-mail: holeckova.daniela@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Holosková Olga tel.: 222-116-430 e-mail: holoskova.olga@praha3.cz veřejný opatrovník
Bc. Homola Lukáš tel.: 222-232-464 e-mail: lukash@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Horáková Jiřina tel.: 222-518-116 e-mail: horakova.jirina@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Bc. Hošková Zdeňka tel.: 222-116-451 e-mail: zdenkah@praha3.cz vedoucí oddělení sociální práce
Mgr. Hošna Martin tel.: 222-116-216 e-mail: martinh@praha3.cz referent komunikace a propagace
Hovádková Lenka DiS. tel.: 222-116-329 e-mail: lenkaho@praha3.cz účetní
Hozáková Zdeňka tel.: 222-116-336 e-mail: hozakova.zdenka@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Bc. Hrbková Denisa tel.: 222-116-442 e-mail: hrbkova.denisa@praha3.cz veřejný opatrovník
Hrubá Miluše DiS. tel.: 222-116-443 e-mail: miluseh@praha3.cz sociální pracovník
Ing. Charvátová Zuzana tel.: 222-116-555 e-mail: zuzanach@praha3.cz referent oddělení stavebního
Chvojková Jana tel.: 222-116-426 e-mail: janach@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Bc. Jančálek Milan tel.: 222-116-201 e-mail: milanj@praha3.cz vedoucí oddělení krizového řízení a informační služba
Janečková Irena tel.: 222-116-315 e-mail: irenaj@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Janečková Radmila tel.: 222-116-381 e-mail: radmilaj@praha3.cz referent oddělení technického
Ing.arch. Janoušek Karel tel.: 222-116-567 e-mail: karelj@praha3.cz referent oddělení stavebního
Jánová Zuzana tel.: 222-116-404 e-mail: zuzanaj@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Jelínková Lenka tel.: 222-116-236 e-mail: lenkaj@praha3.cz personalista
Bc. Jelínková Petra tel.: 222-116-203 e-mail: jelinkova.petra@praha3.cz odborná asistentka
Ježková Jitka tel.: 222-116-217 e-mail: jitkaj@praha3.cz personalista
Jiranová Alena tel.: 222-116-208 e-mail: alenaj@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Jirátová Hana tel.: 222-116-205 e-mail: hanaj@praha3.cz referent oddělení ověřování a Czech Point
Joachimsthalová Zuzana tel.: 222-116-292 e-mail: joachimsthalova.z@praha3.cz referent komunikace a propagace
Jureček Josef tel.: 222-116-215 e-mail: josefj@praha3.cz referent oddělení technického
Kabeláčová Petra tel.: 222-116-556 e-mail: petrak@praha3.cz referent odboru bytů
Bc. Kadeřábek Pavel tel.: 222-116-762 e-mail: kaderabek.pavel@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. Kadlec Martin tel.: 222-116-385 e-mail: martink@praha3.cz vedoucí odboru technické správy majetku a investic
Kadlecová Věra tel.: 222-116-356 e-mail: verakad@praha3.cz účetní
Kafuňková Michaela tel.: 222-116-261 e-mail: michaelaka@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Kalašová Alena tel.: 222-116-418 e-mail: kalasova.alena@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Kalužná Barbora tel.: 222-116-569 e-mail: barborak@praha3.cz referent odboru bytů
Karpíšková Irena tel.: 222-116-243 e-mail: karpiskova.irena@praha3.cz účetní
Ing. Kepka Milan tel.: 222-116-403 e-mail: milank@praha3.cz vedoucí odboru dopravy
Kirchnerová Dagmar tel.: 222-116-577 e-mail: dagmark@praha3.cz referent oddělení stavebního
Bc. Klesáčková Michaela tel.: 222-116-324 e-mail: michaelakl@praha3.cz mzdový účetní, platový referent
Bc. Knoblochová Petra DiS. tel.: 222-116-760 e-mail: knoblochova.petra@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Kohout Milan tel.: 222-116-530 e-mail: kohout.milan@praha3.cz pokladní
Mgr. Kohoutková Terezie tel.: 222-116-763 e-mail: kohoutkova.terezie@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Konšelová Luboslava tel.: 222-116-303 e-mail: luboslavak@praha3.cz referent odboru kontroly
Kořínková Irena tel.: 222-116-350 e-mail: irenako@praha3.cz referent odboru kultury
Bc. Kosová Marcela tel.: 222-116-272 e-mail: marcelak@praha3.cz vedoucí oddělení sekretariát
Ing. Kotenová Martina tel.: 222-116-250 e-mail: kotenova.martina@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Koutecká Markéta tel.: 222-116-222 e-mail: koutecka.marketa@praha3.cz referent oddělení organizačního
Ing. Kozáková Jana tel.: 222-116-563 e-mail: janako@praha3.cz vedoucí oddělení stavebního
Kozár Milan tel.: 222-116-382 e-mail: kozar.milan@praha3.cz referent oddělení technického
Koželuh Jiří tel.: 266-316-721 e-mail: jiriko@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Kratochvílová Markéta tel.: 222-116-429 e-mail: marketak@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Krausová Helena tel.: 222-116-562 e-mail: helenak@praha3.cz referent oddělení právního
Kristeriová Michaela tel.: 222-116-157 e-mail: kristeriova.michaela@praha3.cz referent odboru bytů
Kropáčková Dagmar tel.: 222-116-271 e-mail: dagmarkro@praha3.cz asistentka
Bc. Krosnářová Lucie DiS. tel.: 222-116-492 e-mail: luciek@praha3.cz sociální kurátor
Bc. Kroupa Petr tel.: 222-116-363 e-mail: kroupa.petr@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Ing. Křešťáková Martina tel.: 222-116-258 e-mail: martinakr@praha3.cz vedoucí oddělení správy dokumentů
Ing. Kučerová Barbora tel.: 222-116-405 e-mail: barboraku@praha3.cz referent odboru dopravy
Mgr. Kučírková Eliška Ivana tel.: 222-116-233 e-mail: kucirkova.eliska@praha3.cz vedoucí odboru občansko správního
Mgr. Kurzweil Jiří tel.: 222-116-564 e-mail: jirik@praha3.cz referent oddělení stavebního
Ing. Kvapilová Věra tel.: 222-116-410 e-mail: verak@praha3.cz vedoucí oddělení územního rozhodování
Labáthová Jindřiška tel.: 222-116-212 e-mail: jindriskal@praha3.cz referent oddělení privatizačního
JUDr. Lamprechtová Lenka tel.: 222-116-571 e-mail: lenkala@praha3.cz vedoucí oddělení privatizačního
Lancová Jana tel.: 222-116-239 e-mail: lancova.jana@praha3.cz telefonista
Laštovková Jindřiška tel.: 222-116-230 e-mail: jindriskala@praha3.cz matrikářka
Mgr. Lehkoživ Radek tel.: 222-116-464 e-mail: radekl@praha3.cz veřejný opatrovník
Linhartová Lenka tel.: 222-116-274 e-mail: lenkal@praha3.cz asistentka
Linhartová Petra tel.: 222-116-764 e-mail: linhartova.petra@praha3.cz vedoucí oddělení přestupkového řízení
Bc. Lochman Erik tel.: 222-116-482 e-mail: erikl@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Bc. Lojková Jiřina tel.: 222-116-456 e-mail: lojkova.jirina@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Lonská Jana tel.: 222-116-162 e-mail: lonska.jana@praha3.cz interní auditor
Ing. Louša Jiří tel.: 222-116-790 e-mail: 24136@praha3.cz referent oddělení technického
Mgr. Lukešová Zuzana tel.: 222-116-232 e-mail: zuzanal@praha3.cz matrikářka
Mgr. Luňáčková Michaela tel.: 222-116-273 e-mail: lunackova.michaela@praha3.cz vedoucí oddělení komunikace a propagace
Mach Jaroslav tel.: 222-116-579 e-mail: mach.jaroslav@praha3.cz referent oddělení právního
Machalická Pavla tel.: 222-116-417 e-mail: pavlam@praha3.cz vedoucí oddělení správního a živnostenského rejstříku
Machatová Hana tel.: 222-116-223 e-mail: hanam@praha3.cz referent oddělení správního
Majerová Ivana tel.: 222-116-427 e-mail: ivanam@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Marholdová Dana tel.: 222-116-386 e-mail: danama@praha3.cz vedoucí oddělení technického
Bc. Maršálková Lidmila tel.: 222-116-529 e-mail: lidmilam@praha3.cz sociální pracovník
Bc. Maršíková Eliška tel.: 222-116-213 e-mail: marsikova.eliska@praha3.cz matrikářka
RNDr. Materna Jan Ph.D. tel.: 222-116-271 e-mail: materna.jan@praha3.cz uvolněný člen RMČ
Matinová Vladislava tel.: 222-116-387 e-mail: matinova.vladislava@praha3.cz referent odboru ochrany životního prostředí
Matušková Alena tel.: 222-116-588 e-mail: alenam@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Ing. Mgr. Merta Jonáš tel.: 222-116-313 e-mail: jonasm@praha3.cz vedoucí odboru organizačního
Ing. arch., Michalk Matěj tel.: 222-116-264 e-mail: mzaloudek.matej@praha3.cz uvolněný člen ZMČ
Ing. Mikeska Tomáš tel.: 222-116-265 e-mail: mikeska.tomas@praha3.cz místostarosta
Mgr. Míková Michaela tel.: 222-116-484 e-mail: michaelam@praha3.cz sociální pracovník
Minhová Martina tel.: 222-116-485 e-mail: martinam@praha3.cz vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Mrkvičková Petra tel.: 222-116-325 e-mail: petram@praha3.cz referent odboru kultury
Mücková Blanka tel.: 222-116-397 e-mail: blankam@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Mgr. Mužíková Michaela DiS. tel.: 222-116-459 e-mail: michaelamu@praha3.cz sociální pracovník NRP
Ing. Myšková Jana tel.: 222-116-566 e-mail: janam@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Bc. Navrátilová Růžena tel.: 222-116-287 e-mail: navratilova.ruzena@praha3.cz vedoucí oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Nedvědová Jaroslava tel.: 222-116-416 e-mail: jaroslavan@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Neliba Ivan tel.: 222-116-372 e-mail: ivann@praha3.cz referent oddělení správy a provozu a informačních systémů
Ing. Něničková Marcela tel.: 222-116-365 e-mail: nenickova.marcela@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Mgr. Neuwirthová Pavlína tel.: 222-116-234 e-mail: pavlinan@praha3.cz vedoucí oddělení matrik a státního občanství
Mgr. Nohavová Edita tel.: 222-116-489 e-mail: nohavova.edita@praha3.cz sociální pracovník
Ing. Nováková Eliška tel.: 222-232-464 e-mail: novakova.eliska@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Nováková Marcela tel.: 222-116-328 e-mail: marcelan@praha3.cz účetní
Bc. Nýčová Petra tel.: 222-116-235 e-mail: petran@praha3.cz vedoucí oddělení personální práce a mezd
Ornest Šimon tel.: e-mail: ornest.simon@praha3.cz poradce starosty
Oščipovská Jitka tel.: 222-116-333 e-mail: jitkao@praha3.cz vedoucí oddělení poplatků
Bc. Ouředníková Lucie tel.: 222-116-435 e-mail: lucieo@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Pachlová Alena DiS. tel.: 222-116-547 e-mail: pachlova.alena@praha3.cz sociální pracovník NRP
Ing. Papež Ladislav tel.: 222-116-557 e-mail: ladislavp@praha3.cz referent oddělení právního
Bc. Pavelek Michaela tel.: 222-116-702 e-mail: pavelek.michaela@praha3.cz referent komunikace a propagace
Peleška Miroslav tel.: 222-116-413 e-mail: peleska.miroslav@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Mgr. Pellarová Sněžana tel.: 222-116-304 e-mail: snezanap@praha3.cz vedoucí odboru kontroly
Peprníčková Lenka tel.: 222-116-321 e-mail: lenkap@praha3.cz účetní
Bc. Petřík Martin tel.: 222-116-762 e-mail: petrik.martin@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Pevná Denisa tel.: 222-116-781 e-mail: pevna.denisa@praha3.cz odborná asistentka
Píková Katarína tel.: 222-116-503 e-mail: katarinap@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Pinová Alena tel.: 222-116-200 e-mail: alenap@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Pipková Jiřina tel.: 222-116-519 e-mail: jirinapi@praha3.cz sociální pracovník
Plecitá Jana tel.: 222-116-406 e-mail: janap@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Mgr. Pléha Jaromír tel.: 222-116-445 e-mail: jaromirp@praha3.cz kurátor mládeže
Bc. Poděbradská Natálie tel.: 222-116-154 e-mail: podebradska.natalie@praha3.cz referent odboru kultury
Podešvová Dana tel.: 222-116-565 e-mail: podesvova.dana@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. Pokorná Terezie tel.: 222-116-496 e-mail: tereziep@praha3.cz referent odboru technické správy majetku a investic
Poláčková Eva tel.: 222-116-540 e-mail: evapo@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Ing. Poláková Hana tel.: 222-116-346 e-mail: polakova.hana@praha3.cz vedoucí oddělení rozpočtu
Poláková Kateřina DiS. tel.: 222-116-567 e-mail: polakova.katerina@praha3.cz referent oddělení stavebního
Poláková Marcela tel.: 222-116-209 e-mail: marcelap@praha3.cz referent oddělení školství
Prokopová Eva tel.: 222-116-553 e-mail: prokopova.eva@praha3.cz referent oddělení stavebního
Mgr. Prokopová Klára tel.: 222-116-480 e-mail: klarap@praha3.cz vedoucí oddělení prevence a metodické podpory
Prokopová Vlasta tel.: 222-116-282 e-mail: vlastap@praha3.cz referent odboru kultury
Mgr. Prokůpková Alena tel.: 222-116-337 e-mail: prokupkova.alena@praha3.cz referent oddělení správního
Ptáček Jiří tel.: 222-116-276 e-mail: ptacek.jiri@praha3.cz starosta
Mgr. Púčiková Michaela tel.: 222-116-568 e-mail: michaelapu@praha3.cz referent oddělení nebytových prostor
Bc. Ratzová Michaela tel.: 222-116-508 e-mail: michaelar@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Reichart Karel tel.: 222-116-360 e-mail: karelr@praha3.cz vedoucí oddělení technického
Riegerová Iva tel.: 222-116-573 e-mail: ivar@praha3.cz referent odboru bytů
Ing. Rodová Marcela tel.: 222-116-507 e-mail: rodova.marcela@praha3.cz referent oddělení stavebního
Mgr., Ing. Rusová Nikola tel.: 222-116-479 e-mail: nikolar@praha3.cz vedoucí oddělení správy zeleně a komunikací
Mgr. Rut Ondřej tel.: 222-116-203 e-mail: rut.ondrej@praha3.cz místostarosta
Růžička Petr tel.: 222-116-762 e-mail: ruzicka.petr@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. Rynešová Dana tel.: 222-116-345 e-mail: rynesova.dana@praha3.cz referent oddělení školství
Řeřábková Denisa tel.: 222-116-587 e-mail: denisar@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Říhová Dagmar tel.: 222-116-229 e-mail: dagmarr@praha3.cz rozmnožovač
Saidová Jiřina tel.: 222-116-703 e-mail: jirinasa@praha3.cz referent komunikace a propagace
Ing. Sajfrtová Lenka tel.: 222-116-340 e-mail: lenkas@praha3.cz vedoucí odboru ekonomického
Sálová Anna tel.: 222-116-457 e-mail: annasa@praha3.cz ekonom
Bc. Satrapová Iva tel.: 222-116-509 e-mail: satrapova.iva@praha3.cz referent oddělení dotací a neziskového sektoru
Sedlák Václav tel.: 222-116-412 e-mail: vaclavs@praha3.cz vedoucí oddělení silničního úřadu
Skokánek Tomáš tel.: e-mail: skokanek.tomas@praha3.cz odborný asistent
Ak. arch. Slepička Tomáš tel.: 222-116-149 e-mail: tomassl@praha3.cz referent odboru územního rozvoje
Ing. Slezáková Eva tel.: 222-232-464 e-mail: evasl@praha3.cz vedoucí oddělení Informační centrum
Bc. Slivka Jaroslav tel.: 222-116-246 e-mail: slivka.jaroslav@praha3.cz referent oddělení správního
Mgr. Slunéčková Zuzana tel.: 222-116-514 e-mail: sluneckova.zuzana@praha3.cz odborná asistentka
Směšný Petr tel.: 222-116-447 e-mail: petrs@praha3.cz údržbář
Sovíčková Anna tel.: 222-116-584 e-mail: annaso@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Stárková Alžběta tel.: 222-116-570 e-mail: starkova.alzbeta@praha3.cz referent oddělení nebytových prostor
Stašková Ladislava tel.: 222-116-535 e-mail: ladislavast@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Stehlíková Jana tel.: 222-116-384 e-mail: janast@praha3.cz ekonom
Mgr. Strosserová Alena tel.: 222-116-344 e-mail: alenas@praha3.cz vedoucí oddělení školství
Suchánková Jana DiS. tel.: 222-116-334 e-mail: suchankova.jana@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Suchopárová Lenka tel.: 222-518-116 e-mail: suchoparova.lenka@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Mgr. Sušický Martin tel.: 222-116-245 e-mail: martins@praha3.cz vedoucí oddělení správního
Svrček Jiří tel.: 222-116-781 e-mail: svrcek.jiri@praha3.cz uvolněný člen RMČ
Šafaříková Zdeňka tel.: 222-116-767 e-mail: safarikova.zdenka@praha3.cz referent oddělení poplatků
Bc. Šáfr Radek tel.: 222-116-419 e-mail: radeks@praha3.cz vedoucí odboru živnostenského
Ing. Šafránková Zuzana tel.: 222-116-341 e-mail: zuzanasa@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Ing. Šenková Barbora tel.: 222-116-366 e-mail: barboras@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Šenkýřová Eva tel.: 222-116-505 e-mail: evas@praha3.cz referent oddělení právního
Šimonová Jana tel.: 222-116-253 e-mail: janasi@praha3.cz technickohospodářský referent
Šimůnková Zita tel.: 222-116-311 e-mail: zitas@praha3.cz vedoucí oddělení správy a provozu a informačních systémů
Šlamiarová Petra tel.: 222-116-429 e-mail: petras@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Mgr. Šmída Pavel tel.: 222-116-242 e-mail: smida.pavel@praha3.cz referent komunikace a propagace
Špáková Věra tel.: 222-116-214 e-mail: verask@praha3.cz účetní, pokladní
Šrajerová Denisa tel.: 222-116-332 e-mail: denisas@praha3.cz referent oddělení poplatků
Štábl Richard tel.: 222-116-536 e-mail: stabl.richard@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Štrébl Štěpán tel.: 222-116-220 e-mail: strebl.stepan@praha3.cz místostarosta
Bc. Šulcová Adéla DiS. tel.: 222-116-409 e-mail: sulcova.adela@praha3.cz sociální pracovník
Šulcová Kateřina tel.: 222-116-758 e-mail: sulcova.katerina@praha3.cz referent oddělení organizačního
Mgr. Šulcová Štěpánka tel.: 222-116-226 e-mail: stepankas@praha3.cz referent oddělení organizačního
Šulcová Zita tel.: 222-116-396 e-mail: zitasu@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Švarcová Petra DiS. tel.: 222-116-460 e-mail: svarcova.petra@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Švecová Ľubica tel.: 222-116-428 e-mail: svecova.lubica@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Švestková Milana tel.: 222-116-539 e-mail: milanas@praha3.cz sociální pracovník
Tachezy Jitka tel.: 222-116-411 e-mail: tachezy.jitka@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Tenkrátová Ivana tel.: 222-116-231 e-mail: tenkratova.ivana@praha3.cz matrikářka
Teplá Irena tel.: 222-116-431 e-mail: irenat@praha3.cz sociální pracovník
Ing. Teska Šimon tel.: 222-116-372 e-mail: simont@praha3.cz referent oddělení správy a provozu a informačních systémů
Ing. Tětek Václav tel.: 222-116-559 e-mail: vaclavt@praha3.cz vedoucí odboru výstavby
Toningerová Tereza tel.: 222-116-156 e-mail: toningerova.tereza@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Ing. Trávníčková Jana tel.: 222-116-211 e-mail: janat@praha3.cz referent oddělení správního
Mgr. Trojan Pavel tel.: 222-116-701 e-mail: trojan.pavel@praha3.cz vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace
Mgr. Trojan Pavel tel.: 222-116-701 e-mail: 60247@praha3.cz vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace
Truhlář Jaroslav tel.: 222-116-309 e-mail: jaroslavt@praha3.cz refrent oddělení technického
Tučková Jarmila tel.: 222-518-116 e-mail: jarmilat@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Bc. Tůmová Kateřina tel.: 222-116-481
tel.: 777-477-684 e-mail: katerinal@praha3.cz
sociální pracovník
Uhlschmidová Lucie tel.: 222-116-388 e-mail: lucieu@praha3.cz ekonom
Urbánková Jitka tel.: 222-116-330 e-mail: jitkau@praha3.cz referent oddělení poplatků
Urbanová Jana tel.: 222-116-498 e-mail: urbanova.jana@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Mgr. Urbanová Stanislava tel.: 222-116-220 e-mail: stanislavau@praha3.cz odborná asistentka
Vacková Gabriela tel.: 222-116-316 e-mail: vackova.gabriela@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Mgr. Vaculíková Lada tel.: 222-116-547 e-mail: vaculikova.lada@praha3.cz sociální pracovník NRP
Ing. Vališová Jarmila tel.: 222-116-361 e-mail: jarmilav@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Mgr. Valová Jana tel.: 222-116-203 e-mail: valova.jana@praha3.cz odborná asistentka
Vaňová Kamila tel.: 222-116-370 e-mail: vanova.kamila@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Mgr. Vargová Jana tel.: 222-116-357 e-mail: janav@praha3.cz vedoucí odboru školství
Vášová Světlana tel.: 222-116-299 e-mail: svetlanav@praha3.cz referent oddělení privatizačního
Bc. Vejmělková Martina tel.: 222-116-438 e-mail: martinav@praha3.cz sociální pracovník
Vidnerová Jitka tel.: 222-518-116
tel.: 222-517-345 e-mail: jitkav@praha3.cz
vedoucí oddělení dopravy v klidu
JUDr. Vích Michael tel.: 222-116-274 e-mail: vich.michael@praha3.cz tajemník
Víchová Mária tel.: 222-116-542 e-mail: mariav@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Vítková Hana tel.: 222-116-301 e-mail: vitkova.hana@praha3.cz ekonom
Ing. Vlachová Petra tel.: 222-116-424 e-mail: petravl@praha3.cz vedoucí oddělení kontrolního
Bc. Vlasáková Iveta tel.: 222-116-207 e-mail: ivetav@praha3.cz vedoucí odboru majetku
Vlková Michaela tel.: 222-116-295 e-mail: michaelak@praha3.cz referent odboru kultury
Bc. Vlková Michaela tel.: 222-116-441 e-mail: michaelavl@praha3.cz kurátor mládeže
Vojtěch Pavel tel.: 222-116-326 e-mail: vojtech.pavel@praha3.cz referent oddělení dotací a neziskového sektoru
Ing. Vondrysková Dita tel.: 222-232-464 e-mail: ditav@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Vopatová Stanislava tel.: 222-116-402 e-mail: stanislavav@praha3.cz vedoucí oddělení správního a poplatků
Voříšek Petr tel.: 222-116-378 e-mail: petrv@praha3.cz referent oddělení technického
Bc. Wasserbauerová Jana tel.: 222-116-225 e-mail: janaw@praha3.cz referent oddělení správního
Zaspalová Michaela tel.: 222-116-283 e-mail: zaspalova.michaela@praha3.cz mzdový účetní, platový referent
Mgr. Zemanová Klára tel.: 222-116-493 e-mail: zemanova.klara@praha3.cz sociální kurátor
Zmrzlý Jiří tel.: 222-116-798 e-mail: 60087@praha3.cz řidič
Mgr. Zrzavý Jakub tel.: 222-116-285 e-mail: jakubz@praha3.cz vedoucí oddělení správy úřadu
Ing. Žák Daniel tel.: 222-116-343 e-mail: zak.daniel@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Žáková Eva tel.: 222-116-415 e-mail: evaz@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Bc. Žáková Laura tel.: 222-116-554 e-mail: zakova.laura@praha3.cz vedoucí oddělení nebytových prostor
Žďárská Marie tel.: 222-116-575 e-mail: mariez@praha3.cz referent odboru bytů