Ředitel školy: Mgr. Jiří Kopecký
tel.: 222 719 321
e-mail: kopecky@lupacovka.cz
web: www.lupacovka.cz 
vzdělávací program: vlastní - Lupáčovka

Škola v síti UNESCO ASP NET, člen Asia Europe Classroom Network, fakultní škola PedF UK, zaměřená na jazyky (od 1. ročníku první cizí jazyk, od 3. ročníku nejméně 3 hod./týdně, od 5. ročníku druhý jazyk – Aj, Nj, Fj, Šj, rodilí mluvčí – Šj, Aj), digitální technologie a projektová výuka pro různé skupiny žáků. Výměnné a poznávací zájezdy, cyklistické a lyžařské kurzy. Opakovaně získán Pohár starosty Hartiga pro nejvšestrannější školu Prahy 3. Nositel prestižní ceny European Language Label 2014 a 2016.

Vybavení: rekonstruovaná budova, vstupy, tělocvičny, laboratoře, e-learningové portály pro domácí přípravu, interaktivní technologie ve všech třídách, polytechnické centrum, všechny třídy připojeny k internetu a vybaveny projekční technikou, regulační systémy topení.

Zájmová a mimoškolní činnost: více než 90 hodin zájmové činnosti – jazyky, informační gramotnost, divadlo, hudební a výtvarné kroužky, sporty, rukodělné aktivity.

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel, salátový bar.