ředitel: Mgr. Vendula Jurášková
tel.: 222 103 411
e-mail: reditelka@zsjeseniova.cz
web: www.zsjeseniova.cz
vzdělávací program: ŠVP ZŠ Jeseniova

Základní škola s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Výuka Aj od 2. roč. (v 1. třídách zájmově), informatika od 5. roč., od 7. roč. druhý jazyk – Nj, volitelné předměty (výtvarný seminář, konverzace v Aj, společenský seminář…), každý rok celoroční projekty zaměřené na práci s informacemi, ekologii. Ročníkové práce – ověřování úrovně a schopností  žáků pracovat s informacemi. Ročníkové prezentace – mezipředmětový projekt pro žáky 9. roč. zaměřený na práci s informacemi, jejich vyhledávání, počítačové zpracování a prezentování. Škola je zapojena do celé řady projektů (Unplugged – protidrogová prevence, EDISON – setkání se zahraničními studenty + prezentace, Vodní škola – ekologický projekt ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec). V 6.–9. roč. vždy jedna sportovní třída se zaměřením na atletiku. Při škole aktivně pracuje sportovní klub.

Vybavení: Dvě počítačové učebny, multimediální učebna, 10 učeben s interaktivní tabulí, odborné učebny, školní klub. Kompletně vybavený atletický areál, beach volejbal, dvě tělocvičny, posilovny, sauna.

Zájmová a mimoškolní činnost: Pestrá paleta – volnočasové a zájmové aktivity – cca 20 kroužků: atletika, aerobic, sportovní gymnastika, Aj, počítačové kroužky, pěvecký sbor, hra na flétnu, výtvarné a keramické kroužky. Tradiční akce pro rodiče a veřejnost (Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Den-D, letní a příměstské tábory, vlastní školní časopis.

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.; vlastní místnosti pro činnost ŠD, sportovní a relaxační areál.

Školní jídelna: moderní provoz, čipový systém výběru ze dvou jídel.