ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
tel.: 222 782 848
e-mail: fzsskola@volny.cz
web: www.cimburacka.cz
vzdělávací program: Škola porozumění

aktuální počet tříd a žáků: 12/201 + 2 dětské skupiny, Žižkovská školička I a II po 12 dětech

Dlouholetá existence přípravného ročníku pro předškolní děti, jehož cílem je jejich úspěšné začlenění do vzdělávacího procesu.

V letošním roce na škole fungují ve spolupráci s MČ Praha 3 a v rámci projektu OPPPR dvě dětské skupiny Žižkovská školička I a II, což jsou dětské skupiny pro děti 2-5 let. Vzdělávání v multikulturním prostředí při důsledném uplatňování diferencovaného přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků. Děti se specifickými výukovými potřebami jsou v péči speciálních pedagogů školy, výuka probíhá v malých třídních kolektivech, přímo do výuky je zařazena práce s počítačovými programy. Již dvanáctým rokem je otevřen kurz na doplnění základního vzdělání.

Školní poradenské pracoviště: Speciální pedagogové, psycholog, profesní poradce, protidrogový koordinátor.

Vybavení:internetová učebna, multimediální učebna, interaktivní tabule, výtvarná a hudební pracovna, keramická dílna a cvičná kuchyň.

Zájmováa mimoškolní činnost: kroužky zdarma v rámci projektů.

Školní družina: od 6.30 do 17.00 hod.