tel.:       267 310 296
e-mail:
skola@perunka.cz
internet: www.perunka.cz

Na tomto pracovišti je 1. stupeň základní školy, přípravná třída a mateřská škola. To umožňuje úzké propojení obou typů škol a plynulý přechod z mateřské do základní školy.

Klidné prostředí a nižší počty žáků v některých třídách umožňují kvalitní výuku a současně lze dobře pracovat s dětmi individuálně.

Výuka angličtiny od 1. ročníku, plavání, kroužky a mnoho mimoškolních akcí, školy v přírodě apod.

Vybavení: počítačová učebna, učebny s interaktivní tabulí, keramická dílna, tělocvična, herna, víceúčelové školní hřiště s novým umělým povrchem, 2 pískoviště, prolézačky, houpačky apod.

Školní družina: 7:00 - 17:00
Školní jídelna:  výběr ze 2 jídel.