ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
tel.: +420 267 310 706
e-mail: hrebikova@lobkovicovo.cz
web: https://lobkovicovo.cz/
Vzdělávací program: Škola pro život

Škola má za cíl kvalitní výuku v bezpečném prostředí a partnerské atmosféře. Při výuce využíváme nové metody a moderní technologie, pracujeme formou školních projektů. Zapojujeme se také do mezinárodních projektů.

Cizí jazyky: anglický jazyk od 1. ročníku, od 7. ročníku druhý cizí jazyk (němčina, ruština).

Od 6. třídy probíhá vzdělávací program zaměřený na: matematiku a informatiku, přírodovědné předměty, humanitní předměty nebo sport. Program je realizován formou volitelných předmětů.

Pořádáme školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, zimní a letní tábory, zahraniční zájezdy, výuku plavání, charitativní akce, tradiční jarmarky, sportovní turnaje atd.

Den otevřených dveří probíhá každoročně na jaře, prohlídka školy je možná kdykoliv po telefonické dohodě.

Další informace o podmínkách přijetí do školy, rozdělení tříd na studijní skupiny apod. lze získat na tel.: 267 310 706, 272 734 869 nebo na skola@lobkovicovo.cz.

Škola má dvě pracoviště:

·   Nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – ředitelství a ZŠ Lobkovicovo

·   Perunova 6/975 – mateřská škola

·   ZŠ Perunova

 

ZŠ Lobkovicovo

tel.: 267 310 706
e-mail:
skola@lobkovicovo.cz
internet: www.lobkovicovo.cz

Vybavení: počítačové učebny, multimediální a odborné učebny, další třídy vybaveny projekční technikou a interaktivními tabulemi, všechny třídy s PC a připojením k internetu. Keramická dílna, infocentrum, velký sportovní areál - víceúčelová hřiště, sportovní haly.

Zájmová a mimoškolní činnost: zájmové kroužky – např. šachy, cizí jazyky, výtvarná činnost včetně keramiky, rukodělné aktivity, dramatický kroužek a sportovní kroužky – fotbal, florbal, gymnastika, přehazovaná, basketbal, Street Dance, volejbal apod.

Školní družina: 6:30 - 17:30
Školní jídelna:  výběr ze 2 jídel.