ředitel: PhDr. Pavel Ostap
e-mail: ostap@email.cz
tel.: 271 774 432
e-mail: zs.zerotinova@volny.cz
internet: www.zschelcickeho.cz,  www.zerotinova.cz

ředitelství je umístěno v hlavní budově.

aktuální počet tříd a žáků: 5/88

Na odloučeném pracovišti v budově Žerotínova 36 se nachází pouze MŠ a třídy prvního stupně ZŠ (1. – 5.), je zajištěno bezpečné prostředí pro žáky, klid, rodinné zázemí a pohodové klima. Po ukončení 5. roč. přecházejí žáci do budovy v Chelčického ulici.

Vybavení: odborná pracovna počítačů, učebna s interaktivní tabulí, keramická dílna, cvičná kuchyňka, učebna výtvarné výchovy a tělocvična. Školní dvůr byl přestavěn na dětské hřiště pro mateřskou školu i pro žáky 1. stupně.

Školní jídelna: 271 774 384