ředitel: PhDr. Pavel Ostap
tel.: 222 592 504, 271 774 432
e-mail: ostap@email.cz
web: www.zschelcickeho.cz
vzdělávací program: Cesty

Výuka v budově Chelčického 43 probíhá od 1. do 9. ročníku. Jedná se především o běžné třídy prvního a druhého stupně, vedle kterých jsou v budově i speciální mikrotřídy pro děti s poruchami učení. 

V budově Žerotínova 36 se nachází kromě mateřské školy první stupeň od 1. do 5. třídy. Po ukončení pátého ročníku děti přecházejí na hlavní budovu. 

V obou budovách si vyučující zakládají na individuálním přístupu. Učitelé vhodně kombinují moderní výukové metody s tradičními. Od první třídy mají děti anglický jazyk, od sedmé třídy i další cizí jazyk. Vedle standardních předmětů se škola  průřezově zaměřuje na oblast mediální výchovy a finanční gramotnosti.

Vybavení: nově zrekonstruované prostory, šatny a družina, zmodernizovaná školní jídelna, odborné učebny, interaktivní tabule, 3 tělocvičny i nové venkovní hřiště v obou budovách. Škola poskytuje široký výběr volnočasových aktivit, nepovinných předmětů a zájmových činností.

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel (Chelčického), 1 jídlo (Žerotínova) – řídí se pravidly zdravé výživy a pestrého spotřebního koše.