ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
telefon ústředna: 284 860 650
e-mail: kancelar@zsjarov.cz
web: www.zsjarov.cz
vzdělávací program: Jarov - Malá škola pro všechny

ZŠ pro žáky 1.–5. roč. Důraz na individuální přístup a na vytváření rodinné atmosféry, kvalifikovaní učitelé. Škola členem Cambridge English Schools, možnost složení zkoušek YLE. V rámci projektu Comenius spolupracujeme se zahraničními školami. Aj od 1. roč., odpolední program EATS s rodilými mluvčími, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce. Plavání ve 2. a 3. ročníku, Taneční a pohybová výchova divadla Ponec. Nepovinné předměty: Zdravotní tělesná výchova, Sborový zpěv, E-twinning, Nápravy specifických poruch učení. Připravujeme žáky na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Celoroční ozdravné pobyty. Vánoční zpívání, jarmark.

Vybavení: odborné jazykové pracovny, počítačová učebna, interaktivní tabule ve většině tříd (11x), víceúčelové hřiště, zahrada, dětský koutek, ateliér s keramickou pecí.

Zájmová a mimoškolní činnost: Games club, Drama club, Sports club a Photo fun english club s rodilými mluvčími, kroužky Aj na počítači, práce s počítačem, španělština, keramika, sportovní hry, šachy, vědecký kroužek, aerobik, zumba, kopaná, florbal, basketbal, dramatika, výtvarný ateliér. Spolupracujeme se ZUŠ a DDM.

Školní družina: od 6.30 do 18 hod. (v pátek do 17 hod.)

Školní jídelna: 1 jídlo.