ZŠ Jaroslava Seiferta

ředitelka: Mgr. Marie Suchá
tel.: 222 716 550
e-mail: sucha@skolaseiferta.cz
internet: www.skolaseiferta.cz

školní vzdělávací program : Učíme se pro život

Profilace školy:
škola „rodinného typu“; naši pedagogové umožňují rozvoj osobnosti každého dítěte a používají moderní metody aktivního učení. Škola má zaběhnutý systém v péči o žáky s poruchami učení.
Od 1. ročníku povinný Aj, který prolíná všemi předměty. Od 4. ročníku výuka AJ 4 hodiny týdně. Jako druhý cizí jazyk na 2. stupni vyučujeme Rj .

Důraz na výuku informační a komunikační technologie ( od 4. ročníku, výuka  na PC). a projektového vyučování.
Škola nabízí výuku žákům s lékařskou diagnózou autismus – speciální autistické třídy.

Od školního roku 2016/17 je otevřena přípravná třída.

Aktivity:
vědomostní soutěž škol na Praze 3 „Po stopách J. Seiferta“, sportovní soutěže tříd 2. stupně „Raketa Vlkovky“, vědomostní soutěž „Einstein Vlkovky“, soutěž Ďáblovy schody, projektové dny pro 1. i 2. stupeň, školní časopis, adopce zvířete v pražské ZOO, zapojení do projektu „Obědy pro děti“ (pro sociálně slabé a znevýhodněné žáky), nabízíme kurzy ČJ pro cizince, pořádáme plavecké kurzy, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, zahraniční zájezdy, vánoční trh a vánoční akademií, stužkování devátých ročníků, “Filmfest Vlkovky“, podpora čtenářské gramotnosti, Den Země, oslava MDD, karneval, diskotéky…

Zájmové kroužky:
pohybové hry, florbal, fotbal, logopedická cvičení, keramika, příprava na přijímací zkoušky z Čj a M, hra na flétnu, dramatická dílna, ČJ pro cizince na PC, dramatická dílna, němčina s úsměvem, hudební a pěvecký kroužek, biologický kroužek…

Vybavení: 7 učeben s interaktivní tabulí, odborná pracovna fyziky a chemie, PC pracovna, polytechnická dílna, výtvarná pracovna, keramická dílna, 2 tělocvičny, aula školy, školní jídelna, relaxační místnost, školní družiny, terasa s herními prvky.

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.

Školní jídelna: řídíme se pravidly zdravé výživy a pestrého spotřebního koše, ovoce do škol pro 1.stupeň

 

MŠ Jaroslava Seiferta

ředitelka: Mgr. Marie Suchá
zástupce pro MŠ: Mgr. Petra Umeh
tel.: 222 712 764
e-mail: umeh@skolaseiferta.cz
internet: www.skolaseiferta.cz

počet tříd: 5 homogenních tříd
provoz: 7.00 –17.30 hod.
příchod: do 8:30
vzdělávací program: Společně poznáváme celý svět

Pětitřídní mateřská škola je součástí historické budovy ZŠ J. Seiferta, nachází se v historické zástavbě Prahy 3 v jednosměrné ulici což zaručuje klid od rušné komunikace. Nově zrekonstruovaná mateřská škola je rozdělena do dvou podlaží. Školní a dvorek a terasa jsou vybaveny herními prvky, školka využívá společné prostory se základní školou – novou polytechnickou a výtvarnou učebnu, aulu, keramickou dílnu a tělocvičny. Pro každodenní pobyt je venku je pro děti  z mateřské školy rezervováno hřiště v nedaleké Rajské zahradě.

Hlavní myšlenkou alternativního edukačního programu „Společně poznáváme celý svět“ je podporovat komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě sebevědomého jedince bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišnému, aktivovat dítě a motivovat je k rozvoji poznávání. rozšiřují (formou výukových programů, návštěv městské police apod.).Školka pořádá návštěvy divadel a koncertů, karneval, mikulášskou nadílku, vánoční besídku, projektové dny, výlety, návštěvy městské policie….
 

Aktivity:
Společné akce pro děti a jejich rodiče – Skleněné tvoření, Dýňování, adventní a velikonoční dílny, karnevaly, oslavy narozenin, projektové dny, pasování předškoláků, focení dětí, školky v přírodě, výukové programy, plavání, výlety a mnoho dalšího.

Vybavení: 2 tělocvičny, počítačová pracovna, Magicbox, keramická dílna, školní jídelna. Škola využívá dětské hřiště v Rajské zahradě a vnitroblok školy, terasa s herními prvky.
Nabídka kroužků : keramika, hudebně – pohybová průprava, plavání a více dle zájmu rodičů.

Projekty:
Celé Česko čte dětem, Recyklohraní…