ředitel: Mgr. Bc. Václav Havelka
tel.: 284 824 709
e-mail: reditel@zschmelnice.cz
web: www.zschmelnice.cz
vzdělávací program: ŠVP ZV Chmelnice

Ekoškola s prohloubenou ekologickou výchovou. Výuka Aj od 1. roč. 2 hod./týd., od 3. roč. 3 hod./týd. Od 7. roč. druhý cizí jazyk – Nj nebo Šj. Důraz na výuku informatiky a projektové vyučování. Pro žáky I. stupně školy v přírodě, pro žáky II. stupně tematické pobyty včetně jazykového v Anglii a alternativní výuka s rodilými mluvčími pro 8. a 9.ročník. Škola již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola (cílené aktivity dětí spojené s šetrným chováním k přírodě, třídění odpadů, šetření energiemi a vodou, exkurze do CHKO). Od 6.–9. ročníku mají žáci 3 hodiny tělocviku.

Vybavení: multifunkční pracovny, odborné pracovny na výuku jazyků, fyziky, chemie, Hv, Vv, keramická dílna, 2 velké tělocvičny, sportovní atletický areál a malá sportoviště s pískovištěm a herními prvky.

Zájmová a mimoškolní činnost: Václavské posvícení, Chmelnická lípa, mikulášská besídka, školní akademie, sportovec školy, vodácký, lyžařský a sportovní  kurz či zeměpisné exkurze. Kroužky – keramika, florbal, stolní tenis, badminton, historický a country tanec, Kutílek, aerobic, mažoretky, flétnový a kytarový soubor.

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel, 3× v týdnu salátový bar.