ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková (ředitelka ZŠ)
zástupkyně ředitelky pro MŠ: Bc. Kateřina Jelínková
tel.: 608 481 060
e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
web: http://materinka.perunka.cz/
počet tříd: 6, věkově smíšené
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod: do 9 hodin
vzdělávací program: Hrajeme si spolu

Mateřinka sídlí v budově základní školy. Uznáváme prvořadost výchovného působení rodiny a snažíme se je vhodně doplňovat. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému sebevědomí a vzájemnému respektování. Upřednostňujeme činnostní učení a hru. Školka úzce spolupracuje s rodiči, se ZŠ Perunova a se ZŠ Lobkovicovo nám. Nepoužíváme televizi, video ani počítač.

Vybavení: třídy s novým vybavením a herním domečkem.

Nabídka kroužků: kroužky nemáme. S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří se o děti zajímají, čtou jim, zpívají, tancují, cvičí v tělocvičně, malují...  Ale hlavně pedagogové, kteří mají přehled, co Vaše dítě zajímá a kterou oblast potřebuje rozvíjet. Za kroužky není potřeba připlácet.

Den otevřených dveří naše mateřinka nepořádá, můžete přijít kdykoli mezi 15 a 17 hodinou, uvidíte školku bez příkras. Veškeré dotazy Vám krátce zodpoví kterákoli paní učitelka.