ředitel ZŠ a MŠ: PhDr. Pavel Ostap
zástupce pro MŠ: Pavla Ladrová
tel.: 222 592 504
e-mail: skolka@zschelcickeho.cz
internet: www.zschelcickeho.cz

počet tříd: 3
provoz: 7.00 – 17.00 hod.
příchod: kdykoliv během dne

vzdělávací program: Svět je jako domeček složený z barevných kostiček.

Cílem je seznámit děti se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité, rozvíjet veškeré jejich dovednosti a posilovat jejich sebevědomí tak, aby se dobře cítily po stránce fyzické, psychické i sociální.

Vybavení: vestavěná patra, jídelna, tělocvična, hřiště ve vnitrobloku školy s pískovištěm, průlezkami a pryžovým povrchem.

Nabídka kroužků: hudební, taneční, sportovní, Aj, keramika.