ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
vedoucí učitelka MŠ: Ivana Netušilová
tel.: 604 852 017
e-mail: skolka@zsjarov.cz
web: www.zsjarov.cz

počet tříd: 3 věkově heterogenní třídy, 1 třída předškolní
provoz: 7:00 -17:00 hod.
vzdělávací program_ BAREVNÁ MOZAIKA MŚ vychází z motta ZŠ " Malá škola pro všechny"

Nová budova MŠ funguje od r.2015, je součásti ZŠ.
zdravotní program: inhalace - denně, sauna - 4xtýdně,solná jeskyně plavání, zdravotní prevence (ortoped, foniatr, fyzioterapeut, zubní prevence)
kroužky:angličtina, atletika, výtvarný ateliér, fotbal, keramika, flétna, MAXÍK, Logopedie pro děti s OŠD