ředitelka: Mgr. Marie Suchá
zástupce pro MŠ: Mgr. Petra Umeh
tel.: 222 712 764
e-mail: umeh@skolaseiferta.cz
internet: www.skolaseiferta.cz

počet tříd: 5 homogenních tříd
provoz: 7.00 –17.30 hod.
příchod: do 8:30
vzdělávací program: Společně poznáváme celý svět

Pětitřídní mateřská škola je součástí historické budovy ZŠ J. Seiferta, nachází se v historické zástavbě Prahy 3 v jednosměrné ulici což zaručuje klid od rušné komunikace. Nově zrekonstruovaná mateřská škola je rozdělena do dvou podlaží. Školní a dvorek a terasa jsou vybaveny herními prvky, školka využívá společné prostory se základní školou – novou polytechnickou a výtvarnou učebnu, aulu, keramickou dílnu a tělocvičny. Pro každodenní pobyt je venku je pro děti  z mateřské školy rezervováno hřiště v nedaleké Rajské zahradě.

Hlavní myšlenkou alternativního edukačního programu „Společně poznáváme celý svět“ je podporovat komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě sebevědomého jedince bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišnému, aktivovat dítě a motivovat je k rozvoji poznávání. rozšiřují (formou výukových programů, návštěv městské police apod.).Školka pořádá návštěvy divadel a koncertů, karneval, mikulášskou nadílku, vánoční besídku, projektové dny, výlety, návštěvy městské policie….

Aktivity: Společné akce pro děti a jejich rodiče – Skleněné tvoření, Dýňování, adventní a velikonoční dílny, karnevaly, oslavy narozenin, projektové dny, pasování předškoláků, focení dětí, školky v přírodě, výukové programy, plavání, výlety a mnoho dalšího.

Vybavení: 2 tělocvičny, počítačová pracovna, Magicbox, keramická dílna, školní jídelna. Škola využívá dětské hřiště v Rajské zahradě a vnitroblok školy, terasa s herními prvky.

Nabídka kroužků: keramika, hudebně – pohybová průprava, plavání a více dle zájmu rodičů.

Projekty: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní…