ředitelka: Bc. Hana Mandlíková
tel.: 242 449 993
e-mail: mswaldorf.praha3@seznam.cz
web: www.waldorf.estranky.cz

počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: do 8.30 hod.

vzdělávací program: Waldorfská mateřská škola

Škola je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Snaží se rozvíjet osobnost dítěte v její celistvosti, je pro ni důležitý prožitek. Rodiče jsou pro MŠ partnery, jejich přítomnost ve školce je považována za samozřejmost a jejich podíl např. na přípravě a průběhu slavností je vítán a očekáván. Vzdělávací program je vystavěn dle denního, týdenního a ročního rytmu, což přináší dětem jistotu a důvěru v okolní svět. Stravování se opírá o zásady racionální výživy, preferována je syrová zelenina a podle možností biopotraviny. Pro učitelky je podmínkou kromě klasického pedagogického vzdělání absolvování tříletého studia waldorfské pedagogiky se zahraniční praxí.

Vybavení: hračky i zařízení pouze z přírodních materiálů, nepoužívá se televize, video ani počítače.

Nabídka kroužků: flétna, muzikoterapie, eurytmie.