ředitelka: Gabriela Hermannová
tel.: 222 592 043, 778 440 698
e-mail: gabriela.hermannova@msprazacka.cz
internet: www.msprazacka.cz

počet tříd: 6 podle věkových skupin
provoz: 7.00–17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod. nebo dle domluvy
vzdělávací program: ,,Už koníček pádí“ - zaměření na citovou a ekologickou výchovu a všeobecné znalosti, přibližování českých zvyků a obyčejů, oslavy významných dní a svátků, využití lidových tradic (formou prožitkového učení).

Specifika: Škola se ve Školním vzdělávacím programu zaměřuje hlavně na naplňování potřeb dítěte formou prožitkového učení a snaží se dosáhnout toho, aby byly děti ve škole spokojené a v přátelském a vstřícném prostředí si uvědomovaly vlastní jedinečnost a hodnotu. Snažíme se vést děti k samostatnosti, sebeobsluze a také o všestrannou přípravu na vstup předškoláků do ZŠ. Spolupracují s námi: klinická logopedka, foniatrička, pracovníci PPP pro P-3 a 8. Rodiče mají přístup do tříd denně při příchodu i odchodu. Noví zájemci o umístění svého dítěte si mohou školku prohlédnout; rádi vás provedeme.

Vybavení: Šest tříd, tělocvična, keramická dílna, vlastní kuchyně a 3 jídelny, dvě moderně vybavené zahrady (povrch hřišť ze Smartsoft materiálu, dřevěné herní prvky, altán, pískoviště, pružinové houpačky), v přízemí i 1. patře dětská WC a umývárny.  Nabídka kroužků: Angličtina, předplavecká výuka (v sousedícím bazénu Pražačka), ostatní dle aktuálního zájmu rodičů a dětí.

Pravidelné akce: Mikuláš, vánoční besídka pro děti a rodiče, vítání jara, noc v MŠ, karnevaly podzimní a masopustní, návštěva ZOO, celodenní výlet, opékání špekáčků na školní zahradě společně s rodiči, keramická dílna s rodiči, škola v přírodě, návštěva pražských divadel (GONG, Minor, div. U Hasičů) a divadelní představení v MŠ, účast na výukových programech pro MŠ – Zdravotníci s.r.o., ekolog.sdružení Tereza, Toulcův dvůr, ZOO Praha, Planetárium, Centrum ekol. výchovy Kavyl (Sv. Jan pod Skalou).

Dny otevřených dveří: 21. 3., 6. 4. a 18. 4. 2017, vždy od 16,30 do 17,30 hodin.