ředitelka: Ivana Machálková
tel.: 222 721 259, 222 722 224
e-mail: info@vozova5.cz
internet: www.vozova5.cz

počet tříd: 6 převážně věkově smíšených
provoz: 7.00–17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod., případně dle domluvy
vzdělávací program: Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě...

MŠ s netradičně zrekonstruovanou zahradou v Riegerových sadech se soustřeďuje na výchovu dětí k estetické tvořivosti s komunikativními dovednostmi a radosti z pohybu. Ve spolupráci s rodinou vede děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Preferuje hravé a činnostní učení. Spolupracuje s okolními ZŠ, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s pediatrem a logopedem. Pořádá každoroční jarní Jarmark

Vybavení: každá třída má svůj vchod, šatnu, sociální zařízení, jídelnu, hernu, výtvarné kabinety a didaktické zázemí; je vybavena keramickou pecí a nově zbudovanou tělocvičnou.
Specifická nabídka školy:  školní kapela „Drnkota“ (kytary, housle, zpěv), hra na čtyřkomorové harmoničky.

MŠ je možné navštívit kdykoliv po telefonické dohodě.