ředitelka: Pavla Mervartová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
www.zasobnizahrada.cz

počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 7.00 – 17.00 hod.
příchod: do 8,45hod.
vzdělávací program: Hrajeme si pro radost

Mateřská škola prošla v r. 2009/2010 komplexní rekonstrukcí, včetně zahrady a kuchyně. Preferuje práci v malých skupinách, program přizpůsobuje potřebám, zájmům a pracovnímu tempu dětí.
Spolupracuje s Integračním centrem Zahrada, s rodiči, s logopedem.

Vybavení: nový nábytek a hračky, čističky a zvlhčovače vzduchu, keramická pec, moderní kuchyň, velká zahrada s moderními herními prvky.

Nabídka kroužků: dle zájmu – výtvarný, angličtina, plávání, hra na flétnu, ozdravné pobyty.