ředitelka: Vladimíra Vaněčková
tel.: 222 728 705
počet tříd: 4 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Hrajeme si celý rok
 
Škola spolupracuje s Klubem rodičů, který při ní vznikl, se ZŠ Lupáčova a ZŠ
Chelčického a s pedagogicko-psychologickou poradnou. Rodičům je přístupná po
celou provozní dobu. Každou středu od 15.00 do 16.30 hod. nabízí možnost návštěvy
dětem mladším 3 let (které byly přijaty na následující školní rok) společně s rodiči.
 
Vybavení: zahrada s pískovištěm, herními prvky a dopravním hřištěm, vlastní kuchyně, keramická dílna, čističky a zvlhčovače vzduchu.

Nabídka kroužků: keramický, výtvarný, Aj, kroužek sportovních her a aerobiku