ředitelka: Hana Sekerová
zástupkyně: Alena Štěpánová
tel.: 267 310 270, 777479046
e-mail: mslobkovic@volny.cz
internet: www.mslobkovicovo.cz

počet tříd: 5 dle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30 - 17.30 hod.
příchod: 6.30 - 8.30 hod.

vzdělávací program: „Duhová kulička nově“
motto programu: „S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“.

Filosofií školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním. K tomu se snažíme vytvářet podnětné a zajímavé vzdělávací prostředí pomocí vlastních i mezinárodních projektů, obsahově bohaté a zajímavé, aby se děti do naší školy těšily a cítily se zde bezpečně.

Spolupracujeme se ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, PPP pro Prahu 3, se Spolkem rodičů při MŠ,

foniatričkou a klinickou logopedkou, neziskovými organizacemi a společnostmi,…

Vybavení:  škola během posledních pěti let prošla kompletní rekonstrukcí, má novou fasádu, okna, vstupní halu, nově vybudovanou keramickou dílnu, kuchyň, jídelnu, tělocvičnu, ložnici.

V roce 2016 byla kompletně zrekonstruována zahrada školy, kde se nyní nachází multifunkční herní prvky se zázemím, nové keře a stromy, byl opraven plot a vstupní cesty ke škole.

Třídy jsou neustále modernizovány a vybavovány novými didaktickými pomůckami, hračkami, nábytkem,…

Nabídka nadstandartních aktivit: keramika pro mladší a předškolní děti, „Předškoláček“,

aneb příprava na školu trochu jinak, hravě a tvořivě.

Pravidelné akce: noční spaní, Mikulášská nadílka, Vánoční a Velikonoční dílničky či jarmarky, karnevalové či Masopustní veselí, projektové a barevné dny v MŠ, oslavy Dne dětí, divadla a koncerty, škola v přírodě, celodenní a polodenní tematické výlety, Zahradní slavnosti spojené s rozloučením s předškoláky, sportovní hry či fotbalová utkání, zapojení do mezinárodních projektů,….

Den otevřených dveří proběhne dne 6. 4. 2017 od 9.30 do 11.00 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin.