ředitelka: Jaroslava Kozohorská
tel: 284 820 546
e-mail: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
internet: www.msnabalkane.cz
vedoucí školní jídelny: Dana Menclová
tel: 266 310 750
e-mail: hospodarka@msnabalkane.cz
počet tříd: 4
provoz školy: 7:00 – 17:00

Naším obecným cílem je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání: 

  • snažíme se vybudovat dítěti základy sebevědomí a sebejistoty 
  • umožnit mu být samo sebou 
  • naučit ho přizpůsobit se životu ve společnosti 
  • naučit ho být samostatnou osobností 

Vše je přizpůsobeno vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Současně vše co děláme, zaměřujeme k výchově k ekologii. Vedeme děti k úctě k péči o čisté a zdravé životní prostředí, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Z tohoto snažení vyplývá i název našeho školního vzdělávacího programu - EKOŠKOLKA.  

Škola je umístěna v klidné části Žižkova – Jarov, prostředí dobře vyhovuje potřebám dětí. Budova má zahradu s pískovišti, průlezkami a sportovní multifunkční plochou na hraní.

Školní jídelna nabízí pestrou a zdravou domácí stravu. Ve škole působí logopedka, spolupracuje foniatr. Pro všechny věkové skupiny probíhá výuka angličtiny formou odpoledního kroužku. Mezi pravidelné akce školy patří kurs plavání, divadelní představení, drakiáda, mikulášská nadílka, vánoční posezení či dílna, školní karneval, dubnový táborák na zahradě školy pro děti a rodiče, výlety do přírody, návštěvy předškoláků v 1. třídě ZŠ Chmelnice, v červnu rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ.