ředitelka: Ladislava Lébrová
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
internet: www.msjeseniova4.cz

počet tříd: 7 podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod: 6.30–8.00 a 8.30–9.00 hod.
vzdělávací program: Od sněženek ke sněhulákům

MŠ v těsné blízkosti vrchu Křížek klade důraz na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí (možnost pravidelného saunování). Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a se ZŠ a MŠ Chelčického, v MŠ logopedická asistentka. Třídění odpadu v rámci ekologické výchovy. Škola pořádá návštěvy divadel a koncertů, karneval, mikulášskou nadílku, vánoční besídku, výlety.

Vybavení: tělocvična, školní kuchyně, sauna, zahrada s herními prvky a mlhovištěm, počítačová pracoviště.

Nabídka kroužků: pohybový, hudební, taneční, AJ, keramika.