ředitelka: Bc. Magdalena Odlová pověřená vedením mateřské školy.
tel.: 777 366 490
e-mail: reditelka@msjeseniova204.cz
web: www.msjeseniova204.cz

Počet tříd: 4 podle věkových skupin
Provoz:  7:00–17:30 hod.
Příchod: 7:00– 8:30 hod. nebo dle domluvy

Vzdělávací program: „Ferda je náš kamarád, budeme si spolu hrát“.

ŠVP je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte a individuálním přístupu. Škola s rozsáhlou zahradou, která leží mimo rušné komunikace. V MŠ jsou používány antialergické lůžkoviny, zvlhčovače a čističe vzduchu. Pěti - až šestileté děti po obědě nespí. Volný přístup rodičů do tříd. Cílem MŠ je spokojené dítě i spokojení rodiče.

Vybavení:

 • zahrada s četnými herními prvky ze dřeva
 • hřiště, trampolína, mlhoviště, solná jeskyně
 • kuchyň
 • keramická dílna
 • v každé třídě je herna, šatna, odpočinkový koutek, výdejna jídla a sociální zařízení, počítač
 • tři třídy mají interaktivní tabuli, v jedné třídě pak dva tablety

Nabídka zájmových aktivit:

 • keramika
 • angličtina
 • plavání
 • bumtarata
 • čarujeme s kuchařem

Pravidelné akce:

 • divadelní a hudební pořady
 • polodenní a celodenní výlety
 • přespání v MŠ
 • táborák
 • adventní slavnost
 • vánoční dílny s rodiči
 • olympiáda
 • den dětí
 • fotbalový turnaj
 • minimaturita, rozloučení s předškoláky
 • zahradní slavnosti

Fotografie z jednotlivých tříd, interiéru MŠ i zahrady jsou dostupné na našich webových stránkách: www.msjeseniova204.cz