ředitelka: Barbora Pelclová
tel.: 222 582 364
e-mail: reditelka@milicuvdum.cz
internet: www.milicuvdum.cz

počet tříd: 4 věkově smíšené (z toho 2 mikrotřídy)
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: kdykoliv během dne (i odchod)
vzdělávací program: „Všichni jsme kamarádi“

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pedagoga Přemysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. důraz je kladen na toleranci, otevřenost a příkladný vztah k dětem. Při výchově a vzdělávání vychází MŠ ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává prvořadost jejího výchovného působení. Škola poskytuje též péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ pořádá divadla a koncerty, výlety, táborák, oslavy narozenin, a oslavy ročních období, třídní schůzky s ukázkami práce s dětmi, besídky, zahradní slavnosti.

Vybavení: tělocvična, keramická dílna, prosklená terasa, jídelna, dobře vybavená zahrada.
Nabídka kroužků: vždy vychází ze zájmů rodičů a potřeb dětí.