Pečovatelská služba Praha 3

adresa: Roháčova 26, Praha 3
statutární zástupce: Emilie Kalová
telefon: 222 585 263  l.132, e-mail: kalova@psp3.cz
www.psp3.cz


Ošetřovatelský domov Praha 3

adresa:

  • Pod Lipami 2570/44, Praha 3 (Ošetřovatelský domov – odlehčovací služby)
  • Habrová 2654/2, Praha 3 (Domov pro seniory)

ředitelka: Bc. Petra Gabriel Lojdová
telefon: 284 823 822, e-mail: gabriel@domovpraha3.cz
www.domovpraha3.cz


Integrační centrum Zahrada

adresa: U Zásobní zahrady 8, Praha 3
ředitel: PhDr. Jiří Drahota
telefon: 222 584 841, 608 853 483, e-mail: drahota@centrum.cz
www.iczahrada.cz


Základní školy


Mateřské školy


Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

adresa: Štítného 5, Praha 3
ředitelka: Jana Rumlenová
telefon: 222 781 860, e-mail: rumlenova@zdjc.cz
www.zdjc.cz


Za Trojku

adresa: Čajkovského 12, Praha 3
ředitelka: MgA. Marie Kašparová
telefon: 222 510 796. e-mail: marie.kasparova@zatrojku.cz
www.zatrojku.cz


Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

adresa: Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3
ředitel: Ing. Václav Bartásek
telefon: 222 592 061
www.prazacka.cz