Zápisem do obchodního rejstříku od 1. 8. 2013 došlo ke sloučení akciových společností. Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. je nástupnická společnost, Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Pražská parkovací a.s. a Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. jsou zanikající společnosti. Od 1.1.2017 došlo k přechodu činností týkajících se správy domů, bytů, garáží MČ a bytů a nebytů MČ v domech SVJ ze společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Ředitel:

Luboš Kubina
e-mail: kubina@szmpraha3.cz, telefon: 227 031 795

Oddělení ekonomiky a finančního plánování
Jiří Mlejnek, vedoucí
Tel: 222 715 657
E-mail: mlejnek@szmpraha3.cz

Oddělení správy nemovitostí - Domovní správa č. 2
Michael Šrámek, vedoucí
Tel: 221 969 896
E-mail: sramek@szmpraha3.cz

Tomáš Král, technik garáží
Biskupcova 21/18, 130 00 Praha 3
Tel: 227 031 749
E-mail: kral@szmpraha3.cz


Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Ředitel
Vladimír Gruber
Tel: 227 031 788
E-mail: gruber@smppraha3.cz

Účtárna
Barbora Karlová
Tel.: 227 031 791
E-mail:karlova@smppraha3.cz

Centrální dispečink kotelen
Petr Kříž, vedoucí
Tel.: 271 776 321
E-mail:kriz@smppraha3.cz

Správa nemovitostí - Ekonomická správa
Lucie Kindlová
 Tel.: 267 311 133 (271 773 770)
E-mail: kindlova@smppraha3.cz

Správa nemovitostí - Technická správa
Martina Kulhánková
Tel.: 227 031 747 (271 770 496)
E-mail:kulhankova@smppraha3.cz