Závěrečný účet městské části Praha 3 je v  plném znění v elektronické podobě zveřejněn zde na webových stránkách městské části Praha 3 a dále na úřední desce Úřadu městské části Praha 3, kde ho naleznete: kategorie/Odbor ekonomický.

Závěrečný účet městské části Praha 3 je k dispozici v listinné podobě na Odboru ekonomickém, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 3 (Lipanská 11; 2. patro; dveře č. 204).