Videozáznam ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 11. 6. 2019