Videozáznam z 8. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 17. 9. 2019