Videozáznam z 6. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 14. 5. 2019