Videozáznam z 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 19. 3. 2019