Videozáznam z 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 26.2.2019