Videozáznam z 22. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 15. 5. 2018