Videozáznam z 12. schůze Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 23. 6. 2020