Videozáznam ze 17. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 21. 3. 2017