Videozáznam z 20. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 19. 12. 2017