Videozáznam z 19. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 19. 9. 2017