Videozáznam z 18. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 20. 6. 2017