Videozáznam z 16. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 24. 1. 2017