Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

2024

Usnesení č.174
Dodatek č. 21 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Přehled hlasování

18. 06. 2024
169 kB
Usnesení č.173
Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kultura Praha 3, Čajkovského 12a/12, Praha 3

Přehled hlasování

18. 06. 2024
110 kB
Usnesení č.172
Prodej dlouhodobého hmotného movitého majetku, kterým je technologické zařízení kotelny umístěné ve zprivatizovaném domě č.p. 1159, Domažlická 9, Praha 3, Společenství vlastníků Domažlická 9/1159, Praha 3, IČO 039 58 825

Přehled hlasování

18. 06. 2024
305 kB
Usnesení č.171
Odkoupení movité věci - prodejního kiosku a nemovité věci - stánku s občerstvením, stavby bez čp/če, nezapsané v KN, včetně odboček přípojek inženýrských sítí, nacházejících se na pozemku parc. č. 1780/1, zapsaného na LV č. 1636, vedeném Katastrálním úřad

Přehled hlasování

18. 06. 2024
274 kB
Usnesení č.170
Odejmutí majetku ze svěřené správy MČ P3 - čtyř stacionárních kamer, nacházejících se na třech sloupech veřejného osvětlení a jednom sloupu rozvodném, na pozemcích parc.č. 4435/29 a parc.č. 4435/30, zapsaných na LV 1873 a pozemku parc.č. 4435/20 zapsaném

Přehled hlasování

18. 06. 2024
215 kB
Usnesení č.169
Prodej pozemku parc.č. 531/4 v k.ú. Žižkov, obec Praha, nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 4125-4/2024, oddělením z pozemku parc.č. 531, zapsaného na LV č. 1636, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pr

Přehled hlasování

18. 06. 2024
353 kB
Usnesení č.168
Koupě jednotky č. 2930/53 vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahrnující jiný nebytový prostor, nacházející se v budově č.p. 2930 na adrese Olgy Havlové 2930/35, Praha 3 - Žižkov, jež je součástí pozemku parc.č. 3541/204, vše zapsáno v k

Přehled hlasování

18. 06. 2024
382 kB
Usnesení č.167
Rozhodnutí o změně stanov společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a.s., IČO: 28533062

Přehled hlasování

18. 06. 2024
28 kB
Usnesení č.166
Smlouva o zřízení předkupního práva k předmětu nájmu - fotbalovému stadionu na adrese Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, představujícímu soubor movitých a nemovitých věcí, který zahrnuje pozemky parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/19, 163/2

Přehled hlasování

18. 06. 2024
298 kB
Usnesení č.165
Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 - Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

Přehled hlasování

18. 06. 2024
635 kB
Login