Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

2023

Usnesení č.52
Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641

Přehled hlasování

21. 03. 2023
110 kB
Usnesení č.51
Vyřazení bytové jednotky, vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, z prodeje. U jednotky nebylo ve schválené lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce.

Přehled hlasování

21. 03. 2023
78 kB
Usnesení č.50
Rozpočtová opatření v roce 2023

Přehled hlasování

21. 03. 2023
318 kB
Usnesení č.49
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu fotbalového stadionu č. 2022/00099/OMA-ONNM, na adrese Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, představujícího soubor movitých a nemovitých věcí, nacházejících se na pozemcích parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/1

Přehled hlasování

21. 03. 2023
611 kB
Usnesení č.48
Revokace usnesení ZMČ č. 434 ze dne 13.9.2022 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací se společností Metrostav Epsilon s.r.o., IČ 26728532

Přehled hlasování

21. 03. 2023
382 kB
Usnesení č.47
Uzavření smlouvy darovací se společností Metrostav Vackov a.s., IČ 25641182

Přehled hlasování

21. 03. 2023
195 kB
Usnesení č.46
Odejmutí svěřené správy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace, vedeným na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Přehled hlasování

21. 03. 2023
102 kB
Usnesení č.45
Bezúplatný převod stavby kontejnerů na tříděný odpad typu Bammens/K-Tech Evolution L - G5, kterými je osazeno podzemní kontejnerové stanoviště umístěné na části pozemku parc.č. 1492/3, vedeného na LV č. 2460, pro k.ú. Strašnice, obec Praha, Katastrálním ú

Přehled hlasování

21. 03. 2023
256 kB
Usnesení č.44
Prodej stavby kontejnerového stání pro umístění nádob na odpad, postavené na části pozemku parc.č. 2639/117, zapsaného na LV č. 1636 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, uživatelům

Přehled hlasování

21. 03. 2023
266 kB
Usnesení č.43
Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 a Plnění Akčního plánu pro rok 2022

Přehled hlasování

21. 03. 2023
2 MB
Login