Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

2019

Usnesení č.105
Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
17. 12. 2019
74 kB
Usnesení č.136
Otevřený kód
17. 12. 2019
143 kB
Usnesení č.135
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12
17. 12. 2019
3 MB
Usnesení č.134
Připojení k memorandu o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha Žižkov
17. 12. 2019
847 kB
Usnesení č.133
Žádost o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, při ulici Pitterova, Praha 3, do správy městské části Praha 3
17. 12. 2019
173 kB
Usnesení č.132
Prodej pozemku parc.č. 2931/401 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 3354-132/2019
17. 12. 2019
147 kB
Usnesení č.131
Prodej pozemku parc.č. 1648/17 v k.ú. Žižkov
17. 12. 2019
292 kB
Usnesení č.130
Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu s nájemkyní bytu v domě Habrová 2657/8 , Praha 3
17. 12. 2019
652 kB
Usnesení č.129
Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024
17. 12. 2019
553 kB
Usnesení č.128
Přistoupení k Memorandu o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy
17. 12. 2019
290 kB
Login