Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

2018

Usnesení č.418
Návrh Smlouvy o výstavbě ve znění dodatku č. 1 a 2, jejímž předmětem je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při výstavbě nových bytových jednotek formou půdní vestavby do stávajících společných prostor v 6. nadzemním podlaží a do nově vz

Přehled hlasování

18. 09. 2018
11 MB
Usnesení č.417
Návrh na schválení úplného znění Smlouvy o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby, jejímž předmětem je výstavba bytových jednotek v budově č.p. 848, postavené na pozemku parc.č. 2590, vše k.ú. Vinohrady, na adrese Přemyslovská 2 formou půdní ves

Přehled hlasování

18. 09. 2018
7 MB
Usnesení č.416
Rozpočtová opatření v roce 2018

Přehled hlasování

18. 09. 2018
126 kB
Usnesení č.415
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2017/00991/OMA-ONNM, uzavřené dne 4.10.2017 mezi městskou částí Praha 3 a společností Tulipa Třebešín s.r.o., IČ 25709526

Přehled hlasování

18. 09. 2018
5 MB
Usnesení č.414
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 126/11916, k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú. Žižkov

Přehled hlasování

18. 09. 2018
372 kB
Usnesení č.413
Žádost o svěření pozemků parc.č. 1787/3, parc.č. 1787/4 a parc.č. 1787/5, vše v k.ú. Žižkov, nově vzniklých dle geometrického plánu č. 3152-45/2017, do správy městské části Praha 3

Přehled hlasování

18. 09. 2018
98 kB
Usnesení č.412
Dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Přehled hlasování

12. 06. 2018
109 kB
Usnesení č.411
Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

Přehled hlasování

12. 06. 2018
186 kB
Usnesení č.410
Dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Přehled hlasování

12. 06. 2018
190 kB
Usnesení č.409
Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016 a č. 348 ze dne 19.12.2017, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalou

Přehled hlasování

12. 06. 2018
451 kB
Login