Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

2017

Usnesení č.339
Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalým nájemcem v domě Roháčova 2

Přehled hlasování

19. 09. 2017
556 kB
Usnesení č.338
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3

Přehled hlasování

19. 09. 2017
504 kB
Usnesení č.337
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Přehled hlasování

19. 09. 2017
367 kB
Usnesení č.336
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, mateřských škol a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se školní  jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

Přehled hlasování

19. 09. 2017
461 kB
Usnesení č.335
Revokace usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21. 3. 2017 – Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2017

Přehled hlasování

19. 09. 2017
974 kB
Usnesení č.334
Poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy

Přehled hlasování

19. 09. 2017
526 kB
Usnesení č.333
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5/520

Přehled hlasování

19. 09. 2017
188 kB
Usnesení č.332
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12

Přehled hlasování

19. 09. 2017
187 kB
Usnesení č.331
Koupě pozemku parc.č. 1492/100, jehož součástí je stavba č.p. 3416 a pozemků parc.č. 1492/95 a parc.č. 1544/2, nově vzniklých rozdělením na základě geometrického plánu č. 4112-52/2017 ze dne 22.6.2017, vše v k.ú. Strašnice, od společnosti Tulipa Třebešín

Přehled hlasování

19. 09. 2017
2 MB
Usnesení č.330
Odejmutí pozemků parc.č. 3606/1 a parc.č. 3606/67, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3

Přehled hlasování

19. 09. 2017
185 kB
Login