Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

2017

Usnesení č.359
Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na období 2015 - 2019

Přehled hlasování

19. 12. 2017
498 kB
Usnesení č.358
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12

Přehled hlasování

19. 12. 2017
337 kB
Usnesení č.357
Žádost o svěření pozemků parc. č. 1870/11, 1870/12, 1870/23, 1870/25, 1870/26, 1887/7, 1887/8, 1887/32, 1887/37, 1887/38, 1887/39, 1887/40, 1896/9, 1896/10, 1896/11, 1896/12, 1896/13, 1896/15, 1896/22, 1896/23, 1896/24, 1896/25, 1896/26, 1896/27, 1896/28,

Přehled hlasování

19. 12. 2017
126 kB
Usnesení č.356
Žádost o svěření pozemků parc. č. 913/3 a 913/4, vše v k.ú. Žižkov, vymezených geometrickým plánem č. 3176-126/2017 ze dne 13.11.2017 z pozemku parc. č. 913/2 v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 3

Přehled hlasování

19. 12. 2017
135 kB
Usnesení č.355
Odejmutí pozemků parc. č. 2896/2 a parc. č. 2896/7, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3

Přehled hlasování

19. 12. 2017
108 kB
Usnesení č.354
Odejmutí pozemku parc. č. 2930/57 v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3

Přehled hlasování

19. 12. 2017
131 kB
Usnesení č.353
Akční plán pro rok 2018 strategického plánu městské části Praha 3

Přehled hlasování

19. 12. 2017
3 MB
Usnesení č.352
Návrh Smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba tří bytových jednotek ve společných částech 6. a 7. nadzemního podlaží v budově č.p. 790, postavené na pozemku parc. č. 554, adresou Husitská 44, Praha 3, vše k.ú. Žižkov, obec Praha

Přehled hlasování

19. 12. 2017
5 MB
Usnesení č.351
Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce

Přehled hlasování

19. 12. 2017
342 kB
Usnesení č.350
Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2017 v oblasti správy nemovitostí

Přehled hlasování

19. 12. 2017
2 MB
Login