Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

2014

Usnesení č.455
Směna pozemku parc. č. 1918 v k.ú. Vysočany, vedeného na LV č. 885 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou Městské části Praha 3, za pozemky parc. č. 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8 a 4320/9, vše v k.ú. Žiž

Přehled hlasování

18. 03. 2014
127 kB
Usnesení č.454
Žádost o prodloužení lhůty pro použití a vyúčtování daru - DAROVACÍ SMLOUVA Č. 2013/01118/7.1.

Přehled hlasování

18. 03. 2014
102 kB
Usnesení č.453
Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Přehled hlasování

18. 03. 2014
157 kB
Usnesení č.452
Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce

Přehled hlasování

18. 03. 2014
28 kB
Usnesení č.451
Soubor pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3 a Pravidla prodeje bytových jednotek pronajatých, vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, ve znění platném do 31.12.2013 a j

Přehled hlasování

18. 03. 2014
510 kB
Usnesení č.35
Aktualizace Zásad pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje

Přehled hlasování

09. 12. 2014
165 kB
Usnesení č.34
Změna data účinnosti sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3

Přehled hlasování

09. 12. 2014
139 kB
Usnesení č.33
Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 536 ze dne 09.09.2014 - Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

Přehled hlasování

09. 12. 2014
73 kB
Usnesení č.32
Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Přehled hlasování

09. 12. 2014
120 kB
Usnesení č.31
Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Přehled hlasování

09. 12. 2014
162 kB
Login